Teknoloji ve tasarım programında belirtildiği üzere öğretmen uygun gördüğü zamanlarda derste yaratıcı düşünmeyi uyaran etkinlikler kullanabilmektedir. Aşağıda gösterilen resimler hem yaratıcı düşünmeyi uyaran etkinlikler olarak hem de çalışmanın başkası tarafından anlaşılmasının sağlanması aşamasında hem de düşünceleri koruma altına alma yollarını araştırma aşamasında kullanılabilr.


-

-

-

-

-

-

-

-

Kaynak
Agriculture and Invention in 1863: Handy Machines from the Archives of Scientific American [Slide Show]: Scientific American Slideshows