• Makaleler

  yazar Yayınlanma tarihi 11-27-2012 02:30 AM
  1. Kategoriler:
  2. Makaleler


  H. Alp BOYDAK - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu
  Emekli Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, alpboydak@yahoo.com, www.alpboydak.com


  Eğitim sistemimiz bir konuda çok başarılı; matematik öğretememekte.Nasıl bir eğitim anlayışıysa, küçük bir istisna hariç eğitim sistemimiz matematikten korkan nesiller yetiştirmekte hem becerikli hem de ısrarcı. Neden matematik öğrenemiyoruz? Müfredat yüklü, öğretmenler isteksiz, öğretmenler yetersiz, sınıflar kalabalık, öğrenciler yetersiz, öğrenciler isteksiz, veliler ilgisiz gibi nedenler bence işin %10’dur; geri kalan %90 matematiği nasıl öğretmeye çalıştığımızla ilgilidir.

  Nasıl öğrendiğimiz ile nasıl öğrettiğimiz örtüşmediği sürece yalnız matematik değil hiçbir dersi öğrenemeyiz. Mutlaka öğretme yolu ve öğrenme yolu örtüşmelidir. Bence sorun bizim bunu becerememizdir. Biz öğrenme yolunu yok sayıp ben bilmem ben bu şekilde giderim, ister öğrenin ister öğrenmeyin tavrını sürdürmemizdir.

  ...
  yazar Yayınlanma tarihi 11-21-2012 05:06 PM
  1. Kategoriler:
  2. Makaleler


  H. Alp BOYDAK - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu
  Emekli Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, alpboydak@yahoo.com, www.alpboydak.com


  Özgürlüğün olabilmesi için demokrasi, demokrasinin olabilmesi için de iç disiplin olması gerekir. İç disiplin derken; kurallara uymak konusunda dışarıdan uyarıya ihtiyaç duymayan kişiyi kast ediyoruz. Belki, tanım biraz daha genişletilebilir ama bu yazıda genel itibariyle kast edilen budur. İç disiplin dışarıdan baskı, zorlama, uyarmaya gerek duymadan yapılması gerekeni yapmadır, denebilir. Bu nedenle demokrasi, özgürlük ve iç disiplin birbirleriyle ilişkilidir. İç disiplini başka türlü ifade etmek gerekirse şöyle de denebilir. İç disiplin, var olan ya da kişinin koyduğu kurallara uyması, hatta uymak için arzu dolu olmasını içerir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından birisi de kurallar oluşturmak ve bu kurallar uymak olduğu için iç disiplin olmadan kolay kolay demokrasi işlemez. Bir ülkenin demokrasideki gelişmişlik seviyesi o ülkedeki iç disiplini gelişmiş insanların sayısı ile orantılıdır.
  ...
  yazar Yayınlanma tarihi 11-20-2012 05:15 PM
  1. Kategoriler:
  2. Makaleler


  Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu
  Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
  www.ismetsahin.net


  “Felsefe saf mantık, estetik, ahlak, metafizik (Varlık bilim) ve epitemolojiden (Gerçek bilim) oluşan bir disiplindir” (Merriam Webster Online Sözlük). “Gözlemsel araçlardan ziyade çoğunlukla spekülatif araçlarla değerler ve gerçeklerle ilgili genel bir anlayış arar ve gerçek ve doğru varsaydıkları üzerine hayatı anlamlandırmaya çalışır.” Her felsefi yaklaşım kendi gerçek algısıyla hayatın ve dünyanın anlamını yorumlar. Hayat anlayışı doğrultusunda da eğitime, üretime, emeğe ve geleneğe karşı tutumunu biçimlendirir.

  Eğitim felsefeleri de köklerini değişik dünya görüşlerinden alarak gelişmiştir. Esasicilik Maddeciliğe, Daimicilik İdealizme, İlerlemecilik Pragmatizme dayanır. Hümanist eğitim anlayışı ise Hümanizmin eğitime bakışıdır.
  İlk çağlardan günümüze kadar her toplum farklı felsefi inanışları farklı zaman ve yoğunlukta yaşamıştır. Bu yazının amacı ise değişik felsefi akımlardan örneklerle yola çıkarak günümüz hümanist anlayışının teori ve pratiğini özellikle eğitim perspektifinden tanıtmaktır.
  Anahtar Kelimeler: Hümanizm, Hümanist Eğitim, Eğitim Felsefesi.


  ...
  yazar Yayınlanma tarihi 11-20-2012 01:04 PM
  1. Kategoriler:
  2. Makaleler


  Şirin Elçi
  - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu
  Technopolis Group Türkiye Direktörü
  sirin.elci@technopolis-group.com

  İnovasyon Nedir?
  Ekonomik ve toplumsal değer yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık ve yenililikler ‘inovasyon’ olarak adlandırılır.

  İnovasyon en geniş anlamıyla, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçler bütünüdür. Değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültürün ürünüdür.
  ...
  Sayfa 3 - Toplam 3 İlkİlk 123

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”