• Haberler

  yazar Yayınlanma tarihi 11-10-2012 06:10 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  "Işık Saçan Toplumu Aydınlatan Üniversite"
  diye sloganlaştırılan Akdeniz Üniversitesi'nde, Üniversitenin Öğretim Üyelerinden ve ülkemizin yetiştirdiği ender sanatçılardan olan, Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Onursal Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi olan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Esma CİVCİR hocamıza ait olan eserler "tahrip" edilerek, "parçalanarak" üniversite duvarlarından indirilmiştir. O "tahrip" edilen ve "parçalanan" eserler yurt dışında ülkemizi ve sanatımızı en iyi şekilde temsil etmiş eserlerdendir. Üzerlerinde emek vardır, alınteri vardır, göznuru vardır... Böylesine bir rezaletin, terbiyesizliğin, ahlaksızlığın Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalemi'nden gelen "TALİMAT" ile yapılması iddiası ise bize söylenecek söz bırakmıyor. Esma CİVCİR'in eserlerine talimat ile saldırılmasının ve parçalanmasının sebebi nedir? Esma CİVCİR hanımın Alanya Marka Kent Projesinde Sanat Yönetmenliği yapması mıdır? Sanat Dünyasında "Tabuları yıkan kadın" olarak tanımlanmasına sebep olan 3 eserinin Avrupanın İlk Katedralinde sürekli olarak sergilenmek üzere DOM Katedraline konması mıdır? Yoksa Avrupa'da düzenlediği uluslararası sergileri midir? Sanata ve sanatçıya yapılan bu terbiyesizliğin ve rezaletin sorumlularının bir an önce Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bulunarak kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz. Bu ahlaksızlığın müsebbibleri olan sorumlular her kimse makam ve mevkiilerine bakılmaksızın gerekli işlemlerin haklarında başlatılmasını bekliyoruz. "Işık Saçan Toplumu" AYDINLATMA iddiasında olan Akdeniz Üniversitesinin, toplumu aydınlatmaya bu "KARANLIK SALDIRI"yı aydınlatarak başlamasını öneriyoruz. Aksi takdirde bu güzide üniversitemizin yetkililerinin değil toplumu aydınlatmak, kendilerini dahi aydınlatmaktan aciz olduğu tezi ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.

  Today, on 11-10-2012 06:10 PM, Published on official website of Technology and Design Educators Association of Turkey at http://www.tvted.org.tr/
  Those Dragging Into Darks “The University Shining & Illuminating the Society”
  By CAN SERDAR
  In the Akdeniz University of Antalya, Turkey with motto of “The University Shining & Illuminating The Society”, the masterpieces, by Esma Civcir who is one of the lecturers of Interior Decoration and Environmental Design Division of Fine Arts Faculty of Akdeniz University of Antalya, Turkey; and one of the rare artists trained by our Country; and Honorary Member and Science Committee Member of Technology and Design Educators Association of Turkeywere “destroyed”, “broken” and removed away from the walls of the University. The “destroyed” and “broken” masterpieces are amongst the masterpieces successfully represented our country and art in abroad.
  There are great labors, efforts and also eye-straining works with them…
  It is not necessary us to say something more upon the fact that such a scandal, coarseness, immorality is done upon the “INSTRUCTION” from Executive Office of Akdeniz University Rectorate.
  What is the reason of so attacking and breaking, under the instruction, of the masterpieces by Esma Civcir?
  Is it the fact that Mrs. Esma Civcir has done Art Directorship of Brand City Project of Alanya?
  Is it the fact that 3 of her masterpieces causing her to be described as “The Woman Demolishing the Prohibitions” in Art World have been put in DOM Cathedral in order to be exhibited continuously in the first cathedral of Europe?
  Alternatively, is it the fact that she has arranged international exhibitions in Europe?
  We want the persons liable of this immorality and scandal against art and artist are immediately determined by Akdeniz University Rectorate; and shared with public opinion.
  We wait for necessary transactions against the liable persons causer of this immorality whoever they are without taking into consideration their rank and position of authority. We recommend Akdeniz University claiming to be “Shining & ILLUMINATING The Society” to start illuminating the society by clearing this “DARK ATTACK.” Otherwise, it will be inevitable, unfortunately, we will meet the thesis of that the authorities of our this distinguished university can not illuminate even themselves let alone the society.
  yazar Yayınlanma tarihi 11-09-2012 09:00 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  "İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir." M.Kemal ATATÜRK

  Bugün 10 Kasım... Ulu Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 75. yıldönümü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu özlemle, minnetle ve rahmetle anıyoruz. "İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur" diyerek bizlere on yıllarca önce Bilgi Toplumu olmanın yolunu gösteren Başöğretmenimiz'in haklılığını bir kez daha anlıyoruz. 21. yüzyıl Dünya ülkelerinin birer birer "Bilgi Toplumu" hedeflerini önlerine koydukları bu dönemden on yıllarca önce bize bu hedefi koyan Atamızın değerini bir kez daha anlıyoruz...

  Afazi'den arınmış, sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bir toplum ideali ile; Olmasaydın... Olmazdık.

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 11-09-2012 06:20 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  1. si düzenlenen İnovasyon Türkiye Fuarı'nda sergilenen Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Projeleri'nin konu edildiği ve HaberTürk kanalının öğrencilerimizle röportaj yaptığı yayındır. Yayında Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan YAMAN ve derneğimiz üyelerinden İstanbul ili Koordinatörlerimizden Hüsamettin CANKILIÇ öğretmenlerimizin öğrencilerinin çalışmaları tanıtılmaktadır.


  yazar Yayınlanma tarihi 11-09-2012 12:01 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Onursal Üyesi, Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu Üyesi Ankara Patent Genel Müdürü Sayın M.Kaan DERİCİOĞLU; 08.11.2012 tarihinde TGRT Haber kanalı Gündem programına katılmış ve dersimiz ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Kendisine 17 bin Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni adına teşekkür ediyoruz. İnovasyon Türkiye Fuarında bizleri yalnız bırakmayan, öğrencilerimiz ile tek tek ilgilenen bizlere her türlü desteği veren ve sesimizi ulusal medyada duyuran "Kaan Abimiz"e bir kez daha sonuz teşekkürler...
  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 11-08-2012 06:47 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerinin
  denetiminde, kimi denetmenlerin öğretmenlerimizden "Günlük Ders Planı" yapmalarını istedikleri öğretmenlerimizin "Öğretmen Kılavuz Kitabı" var onu ders planı yerine kullanıyoruz demelerine rağmen sabit fikirlilikte ısrar ederek öğretmenlerimizi zor duruma soktukları görülmüş ve bu konuda bilgilendirme yapılması gereği doğmuştur. Eğitim metodolojisi açısından, Constructivist bir programda, proje ve etkinlik tabanlı öğrenmenin söz konusu olduğu, ders kitabının olmadığı, ünite kavramının olmadığı, öğrenmenin tamamen öğrenci merkezli olduğu ve öğretmenin rehber/yönlendirici rolü üstlendiği bir derste "Günlük Ders Planı" hazırlanması mantıksız ve anlamsızdır. Bu tür program yapılarında "hedef-davranış" yerine "kazanım" olduğu ve bu kazanımların öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre süreç içerisinde gerçekleşerek değerlendirildiği bir derste, ders öğretmenine "hedef, amaç, süre yazacaksınız, günlük ders planı hazırlayacaksınız" diyebilecek bir denetmenin olsa olsa "Hüseyin Şevki Topuz"(!) olabileceğini düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 05.08.2005 tarih ve 292 sayılı kararı gereği Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge'nin 12. Maddesi 3. paragrafında açık ve net bir Türkçe ile belirtildiği üzere; "Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, oklun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır." denmektedir. Kılavuz kitapta yer alan etkinlik haricinde öğretmenlerimiz ekstra bir etkinlik planlamış ve onu uyguluyorsa bu tip etkinlikler için de "Günlük Ders Planı" formatında bir plan değil "Etkinlik Planı" formatında bir ders planı hazırlamaları gerekecektir. Konunun tartışılacak, yorumlanacak bir tarafı yoktur. Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 11-06-2012 05:57 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri için katıldığınız Merkezi Hizmetiçi Eğitim Kursları sonrasında MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Bilgisi Modülünde, katıldığınız kurslara ait bilgi girişlerinin MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gerekmektedir. Genel bu girişler yapılır ancak girişleri yapılmamış kurslar için okulunuz üzerinden ilgili genel müdürlüğe kurs sonunda aldığınız belgenin fotokopisi ile bir dilekçe göndererek bu girişin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Buna yönelik olarak hazırlanmış olan dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz => Hizmetici.Bilgi.Girisi.Dilekcesi.docx
  Sayfa 19 - Toplam 23 İlkİlk ... 91718192021 ... SonSon

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”