• Duyurular

  yazar Yayınlanma tarihi 06-09-2017 06:58 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Uzun zamandır beklenen "Öğretmen Strateji Belgesi" resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüm öğretmenlerimizin bilgisine;
  20170609-13-1.pdf
  yazar Yayınlanma tarihi 07-16-2016 06:56 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  15 Temmuz 2016 akşamı başlayan darbe girişimi görünümlü hain ve satılmışların tertiplediği terör saldırısına tepkimiz aynı gece ivedilikle resmi twitter hesabımızdan yapılmıştır. FETÖ/PDY ismi verilen ve halk arasında "cemaat" olarak bilinen P.İ.Ç.(Paralel İhanet Çetesi) ile mücadelemiz derneğimizin kuruluşu ile başlamaktadır. Teknoloji ve Tasarım alanında da diğer alanlarda olduğu gibi kontrolü ele geçirmek isteyen P.İ.Ç. tarafından kurulan bir takım yapıların alana yönelik kontrol ve kumpas girişimlerinin tarafımızdan fark edilmesiyle Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği bu terörist yapıya karşı güç birliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada 2012 yılından beri bizleri "neden dernek kurdunuz, ne gerek var, zaten bir dernek vardı güçleri orada niye birleştirmediniz" gibi söylemlerin yanı sıra çıkarcılık, güç sahipliği, vb. ile suçlamaya çalışan kesimlerin büyük bölümünün aslında FETÖ/PDY yapılanması içerisinde yer aldığını görebiliyoruz. TTMD(Teknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği) isimli bir FETÖ/PDY kuruluşunun alana yönelik ihanet şebekesini organize etme politikalarının sonuç alamadığı ve gelinen noktada bu terör yuvasının kapatıldığı da görülmektedir. Şimdiye kadar kandırılmış ve bu hainlere kanmış tüm öğretmenlerimize çağrımız yaptıkları hatanın farkına vararak bu satılmış ve şerefsiz yapıdan kendilerini soyutlamaları olacaktır.
  yazar Yayınlanma tarihi 06-07-2016 11:53 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Değerli Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerimiz,

  Bu anket, 2016 Nisan ayında Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında işe koşulacak olan “Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı”nın (Kazanım, İçerik, Eğitim Durumları ve Ölçme-Değerlendirme boyutlarında) değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Ankete vereceğiniz cevaplar Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin (2016) Öğretim Programına İlişkin Görüşleri” başlıklı araştırmada kullanılacak ve programın değerlendirilmesine, belirlenen eksiklerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, her bir madde için düşüncenizi en doğru yansıtan seçeneği işaretlemeniz ve anketin tüm bölümlerini eksiksiz olarak doldurmanız önemlidir. Ayrıca, anket 63 sorudan oluşmaktadır ve sorulara vereceğiniz cevaplar neticesinde elde edilen veri, bu araştırma dışında kesinlikle kullanılmayacaktır.
  Lütfen ankette yer alan soruları dikkatlice okuduktan sonra seçeneklerden size en uygun olanını, soruların karşısındaki boşlukları işaretleyerek yanıtlayınız.
  İlgi ve katkınızdan dolayı teşekkür ederiz.

  ANKET LİNKİ: https://docs.google.com/forms/d/1zG5...ewform?c=0&w=1
  yazar Yayınlanma tarihi 03-27-2016 09:04 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak olan Teknoloji ve Tasarım Dersi 7-8. Sınıflar Yeni Öğretim Programı yayınlandı.

  Kurul kararına göre;
  1. 2016-2017 yılında 7. ve 8. sınıflar eski öğretim programını uygulamaya devam edecekler.
  2. 2017-2018 yılında 7. Sınıflar yeni öğretim programını, 8. sınıflar ise eski öğretim programını uygulayacaklar.
  3. 2018-2019 yılında ise hem 7. Sınıflar hem de 8. sınıflar yeni öğretim programını uygulayacaklar.

  Öğretmenlerimizin bu açıklama doğrultusunda planlamalarını yapmaları ve derslerini/etkinliklerini bu açıklamaya göre düzenlemelerini rica ederiz.

  Ortaokul 7-8. Sınıflar Teknoloji ve Tasarım Dersi Yeni Öğretim Programı: Teknoloji Tasarım 7-8.pdf
  yazar Yayınlanma tarihi 02-03-2016 11:50 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Derneğimizin de düzenleyicisi olduğu 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecektir. Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerimiz www.uebk.org adresinden 7 Şubat 2016 tarihine kadar dersimiz ile ilgili bildiri özeti göndererek kongreye katılabilirler. Kongrelerde bildiri sunmak üzere katılan öğretmenlerin yol, konaklama ve harcırah masrafları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Detaylı bilgiler için: www.uebk.org

  Değerli Eğitim Bilimciler, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Eğitim Fakültelerinin Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri; Sizleri 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de düzenlenecek 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

  Bu tür kongrelerin bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yenilik fikirlerinin sahneye çıktığı platformlar olmasının yanı sıra meslektaşlar, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında temasların kurulduğu, dostlukların ve işbirliklerinin geliştirildiği, tecrübeli öğretim elemanlarının genç meslektaşlarıyla tanıştığı ortamlar olması da ayrıca önemlidir.

  İstanbul Kültür Üniversitesi, 19 Ulusal Eğitim Derneği ve Pegem Akademi işbirliği ile gerçekleştirilen bu kongre, bu yanıyla disiplinlerarası bir platform olma özelliği de kazanmaktadır.
  yazar Yayınlanma tarihi 09-14-2015 07:13 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 03.09.2015 tarihinde yayınlanan "Taslak Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı", Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği tarafından incelenerek ekte yer alan rapor hazırlanmıştır. Kamuoyu ile paylaşmak üzere yayınladığımız değerlendirme raporunun tüm öğretmenlerimize ve bakanlığımıza yol göstereceği inancıyla raporda emek veren herkese teşekkür ederiz. Saygılarımızla...

  Taslak Öğretim Programı Değerlendirme Raporu(Güncellenmiştir. 15.09.2015-07:20): TVTED.Degerlendirme.Raporu.v2.pdf
  Sayfa 1 - Toplam 26 12311 ... SonSon

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”