RSS Feed Görüntüle

Osman KESKİN

Eğitim Sistemimizin Omurgası

Bu Girişi Değerlendir
Anayasa ve demokratik açılım politikaları gibi gündem yaratan konuların yanı sıra, son günlerde ülkemizin en çok konuşulanlardan biri yine eğitim. Eğitim sistemindeki arayışlar ve buna bağlı olarak yaşanan sürekli değişiklikler...

Bu değişimlerin bazılarından, çok süre geçmeden, sonuçlarını bilimsel verilere dayalı tartışmalara bağlamadan vazgeçiliyor. Eğitim sisteminin ülkedeki her haneyi ilgilendirdiğini düşündüğümüzde, bu konunun da herkes tarafından tartışılması elbette kaçınılmaz hale geliyor. Öte yandan sistemin tüm paydaşlarında, değişim ve reform uygulamalarına karşı oluşmuş bir güven erozyonu da oldukça net görülüyor.
Tüm bu tartışmaların ışığında, bu yıllarda bir omurgası olmayan eğitim sistemimizin yaslanabileceği ana felsefeyi, belki de yeniden oluşturmak gerekiyor. Bu noktada, eğitimcilerin, politika yapıcıların ve karar vericilerin biraraya gelerek, dünyanın ve ülkemizin gittiği yönü analiz etmeye ihtiyacı var.


Gençler nasıl istihdam edilecek?

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi gelişme dönemini düşününce, bu durumun nasıl sürdürülebilir kılınacağı sorusu aklıma geliyor. Nüfusunun önemli bir bölümü genç ve öğrenci olan ülkemizde, kritik soru önümüzdeki yıllarda bu gençlerin nasıl istihdam edileceğidir. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma, ülkemizde aylık geliri 2 bin 500 TL ve üstünde olanların oranının, sadece yüzde 6,6 olduğu gerçeğini gösteriyor. Bu verinin bize tarif ettiği gerçek şu ki bu ailelerin çocukları, daha iyi eğitim alarak profesyonel çalışanlar olarak istihdam edilmek isteyecek. Oysa ülke ekonomisin mevcut koşulları arasında geleceğin sektörlerine yatırım oranının hayli az olduğu düşünülürse, bu gençler için nitelikli istihdam yaratmanın o kadar da kolay olmadı aşikar. Yine aynı araştırmanın verilerini yorumlayınca, ülkemizde kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla rakamının daha uzun yıllar gelişmiş ekonomiler düzeyine çıkabilmesi mümkün gözükmüyor. Bazı ekonomistler yıllık büyüme oranının yüzde 5,5 ve üstü olarak sabitlense bile, bunun çok uzun yıllar, kuşaklar alacağını söylüyor.


Yazının devamı için :

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/22988818.asp
Etiketler: Hiçbiri Etiket Ekle / Düzenle
Kategoriler
Kategorisiz

Yorum

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”