RSS Feed Görüntüle

CAN SERDAR

Kurumlararası iletişimsizlik mi var?

Bu Girişi Değerlendir
Bugün 24. sü toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru Toplantısı’nın açılışında Sayın Başbakanımız eğitim ve 2023 hedefleri ile ilgili olarak şu sözleri sarf ediyor:
“Genç nesilleri, analitik düşünen, yabancı dile hakim, yenilikçi bireyler olarak bilim ve teknoloji alanına yönlendirmek durumundayız. Bugün alacağımız kararların temel amacı, milli eğitim sistemimizde bilim ve teknoloji politikalarımızı bütünleştirmek olacaktır. Çocuklarımıza matematik, fen, teknoloji, yabancı dil derslerinde yeni eğitim metotlarıyla kolay kavrayacakları ve derinleşebilecekleri bir eğitim ortamı hazırlayacağız.”

Sayın Başbakanımız bu konuşmayı yaparken bu sene MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından “teknoloji” olarak ifade ettiği “Teknoloji ve Tasarım” Dersinin 6. sınıflardan kaldırıldığından haberdar mı diye ciddi ciddi merak ediyorum. Analitik düşünme becerisi kazandırmayı ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedef alan bir ülkenin 6. sınıflardan kaldırdığı dersin vizyonuna bakalım bir:
kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek

Hoş daha geçtiğimiz Mart ayında imzalanan işbirliği protokolünde de Teknoloji ve Tasarım’a atıfta bulunulmuş ve ders sonra ki süreçte 6. sınıflardan kaldırılmış idi… Şimdi Sayın Başbakanımız yine atıfta bulunuyor bu sefer ne olacak diye ister istemez düşünüyor insan… Ya bu ülkenin Başbakanı ve Bakanı sallanmıyor ya da kurumların birbirlerinden haberi yok… O nedenle genç nesillere yukarıda ki hedeflere ek olarak “iletişim becerileri” kazandırmak da hayati öneme sahip sanırım…

Yorum

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”