RSS Feed Görüntüle

Osman KESKİN

Ters-Düz Sınıf - Flipped Classroom Nedir?

Bu Girişi Değerlendir


Aslında çevrilmiş ve esnek sınıf/ders yapılanması olarak düşünülebilir. Geleneksel ders işleyiş yapısından farklı olarak bu tarz yapıda öğrenci ve öğretmen bilgisayar (online veya offline) ortamında görev paylaşımı içindedirler. Öğretmen dersinin konusuyla ilgili 5-7 dakikalık videolar hazırlar, öğrenciler bu videoları evden veya okuldan izlerler. Öğrenci ve öğretmen daha sık online iletişim halindedir. Sınıfta öğretmenin organize ettiği projeler üzerinde çalışılır. Öğretmen yönlendirici, destekçi, yardımcı olur, öğrencilerin sorularını sınıfta cevaplar. Kısaca ders video üzerinden anlatılır, sınıfta uygulama ve proje olarak işlenir. Ödevler sınıfta öğretmen ile birlikte yapılır.

Detroit Clintondale Lisesinde bu tarz yapı test edilmiş; geleneksel yöntem ile uygulanan İngilizce dersinde %50'den fazla, Matematik dersinde de %44 oranında zayıf öğrenci belirlenmiş. Bununla birlikte bir sömestrdeki disiplin sorunu da toplam 736 olmuş.

Ters-Düz Sınıf yöntemi ile uygulandığında İngilizce dersinden zayıf alan öğrenci sayısı %19, Matematik dersinden zayıf alan öğrenci sayısı ise %13'e düşmüş. Ayrıca bir sömestrdeki disiplin sorunu sayısıda 249 olarak belirlenmiş.

Karma Öğrenme (Blended Learning) türevi bir yapı gibi görünüyor. İsmi her ne olursa olsun 21.yy öğrencisini yüzyıla hazırlayabiliyor olabilmemiz için dijital dili konuşmak ve beraberinde getirdiklerini doğru kuramsallaştırarak uygulamaya geçirmeliyiz. Buna "Sınıfta Devrim" mi denir? "Dijital Öğrenme Reformu" mu denir? bilemem ama sadece tabletlerle ve akıllı tahtalarla amaca ulaşmanın zor olduğu kesin.


Kaynak: Knewton
How A Flipped Classroom Actually Works [Interview] | Edudemic
Çeviri BS : Bora Sinç


Sınavlar Öğrenmeyi Öldürüyor!

Sınavlarla, "makinelerin puanladığı içi doldurulmuş küçük dairelerle", sınav öncesi müzikle, şarkıyla sınava motive etme ile çocukların geleceğine karar veremeyiz. Bu bakış açısıyla yapılan değerlendirmenin amacı testin isminden de anlaşılacağı gibi "standartlaştırma"dan öteye geçemez. Ölçme ve Değerlendirmenin "öğrenmeyi geliştirici" özelliğini göz ardı edip bilişsel öğrenmeyi Pavlov yaklaşımı ile irdelemeye çalışıp; bireysel özellikleri göz ardı edip belirlenmiş edinimlere zorunlu yönlendirme yapılarak aslında tamamiyle geçici hafızada kalan bir tür "öğrenme"ye şartlandırılıyor. Kısaca; öğrenciler ezbere zorlanıyor. Öğrenmenin herkes için ugun tek bedeni olmadığı, bireye özgü olduğu gibi kavramlar malesef sadece satış boyası olarak kalıyor. "Eğitim Sistemi böyle ama" söylemi de bu işin bahanesi. "Veliler böyle istiyor, bol bol ödev yapsınlar, test yapsınlar, test tekniğine yönelik çalışsınlar istiyorlar" lafı da okulun bahanesi.

Sigara paketinin üzerindeki yazılar gibi okul girişlerine tabela asılabilir: "Sınavlar Öğrenmeyi Öldürür". Okuyup içenler gibi okuyup girersin.

http://www.scoop.it/t/flipped-classroom-ters-duz-egitim

Ters Düz Sınıf sürecinin işleyişini açıklayan resim için alttaki bağlantıyı tıklayınız.
http://edudemic.com/wp-content/uploads/2011/12/flipped-classroom.jpg

Güncellendi 04-23-2013 at 11:10 PM yazar Osman KESKİN

Kategoriler
Kategorisiz

Yorum

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”