RSS Feed Görüntüle

CAN SERDAR

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri Tarafından İllerde Yapılacak Çalışmalar

Bu Girişi Değerlendir
Bizler 2-13 temmuzda Yalova’da düzenlenen 239 numaralı teknoloji ve tasarım eğitimi kursuna katılan teknoloji ve tasarım dersine gönül veren öğretmenler olarak teknoloji ve tasarım dersi ile ilgili olarak son gelişmeler ışığında dersimizin etkinliği için her öğretmenin kendi ilinde yapabileceği çalışmaları tartışarak aşağıda belirtilen önerileri tespit ettik.

İLLERDE TEKNOLOJİ TASARIM KONUSUNDA YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR

 1. Bakanlığa dersimiz ile ilgili görüşlerin her ay düzenli olarak BİMER aracılığı ile gönderilmesi.(Özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül ayları kritik önem taşımaktadır. Konunun gündemden düşmesine izin verilmemelidir. BİMER üzeri görüşler bu 3 ay içerisinde sürekli olarak gönderilmelidir.)
 2. Etkinlikler toplanıp öğretmenlere paylaşılsın.(Yaşadığınız yada çalıştığınız illerde/bölgelerde tanıdığınız zümre arkadaşlarınızla kahvaltılar düzenleyin, hafta sonları ailelerinizle birlikte pikniklere gidin, samimiyetinizi arttırın ve etkinliklerinizi paylaşın. Daha sonra toparlanan etkinlikleri çalıştığınız bölgelerde ki diğer zümre arkadaşlarınıza ulaştırın.)
 3. İllerde üniversiteler ile iletişime geçilip dersimiz ile ilgili tanıtım yapılması ve görüş alınması.(Özellikle yakınınızda ki üniversitelerin eğitim fakültelerinde ki eğitim bilimleri anabilim dalında uzmanlaşmış kişiler ile dersimiz kapsamında diyaloğa geçin fikirlerini alın, beraber çalışmalar yapın, dersinize davet edin, derslerine gidin.)
 4. Velilerin derse dair görüşlerinin bakanlığa ulaştırılması.(Velilerinizin, ailelerinizin, akrabalarınızın, v.b. dersimiz ile görüşlerini BİMER ve bakanlık üzerinden bildirmesini sağlayın, insanları bu konuda motive edin, özendirin.)
 5. Öğrencilerin derse dair görüşlerinin bakanlığa ulaştırılması. (Mezun ve okuyan öğrencilerden derse dair görüş alınması)(Özellikle mezun olmuş öğrencilerinizin yada özel durumu bulunan öğrencilerinizin dersimizin hayatlarını nasıl değiştirdiğini, hayata bakış açılarında ne gibi değişiklikler olduğunu dersimiz özelinde değerlendirmelerini ve bunları paylaşmalarını isteyin ve bunları bakanlığa ulaştırmalarına destek olun.)
 6. Diğer branş öğretmenlerin derse dair görüş bildirilmesi.(Okulunuzda yada çevrenizde sizlerle diyalog halinde olan özellikle Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenlerinden dersimiz ile ilgili görüşlerini kendi derslerine fayda noktasında paylaşmalarını sağlayın.)
 7. İl zümre raporlarının yaptırılması ve derse ait görüş bildirilmesi.(Okulunuzdan başlayarak, bölge, ilçe ve il zümrelerinde aktif rol alın, dersimiz ile alakalı raporlarda görüş bildirin, raporların kontrolünü yapın. Zümreler çalışırsa, bakanlıkda çalışır unutmayın.)
 8. İl denetmen raporlarına derse dair rapor eklenmesi.(Her sene sonu illerde hazırlanan eğitim denetmenlerinin derslerle alakalı senelik raporlarına destek verin katkıda bulunun, o raporları da kontrol edin.)
 9. Teknoloji tasarım dersi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar konulu çalışma yapılması.(6 yıldır hala yanlış yapılan uygulamaları, bu uygulamaların önlenmesi ve programın tam olarak doğru şekilde uygulanabilmesi adına bölgenizde paylaşın, anlatın, anlattırın.)
 10. Okullarda yapılan çalışmaların medyada yer almasının sağlanması.(Gerek kendi okulunuzun gerekse diğer okulların Teknoloji ve Tasarım Dersinde yaptıkları çalışmaları basında duyurun, medya ile ilişkinizi sağlam kurun. Özellikle anadoluda büyük medya şlirketlerinin temsilcilikleri haber için sinek avlar durumdalar bunu değerlendirin.)
 11. Dersi tanıtan video çalışmasının yapılması. (güzel ülke, trtokul, fark yaratanlar)(Eğitim ile ilgili programlara başvurun, dersimizi, kendinizi ve çocuklarımızın dersimizde başardıklarını anlatın. Sesinizi duyurun.)
 12. Okullarda teknoloji tasarım dersi ile ilgili anket çalışması yapılması.(Yalova Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak tüm illere ulaştırılacak bir anket çalışmamız var o anketi beklemek istemezseniz kendiniz hazırlayın. Seçim anketlerinin 20 bin örnek ile yapıldığı ve ülkeyi sarstığı bir ortamda gerekli izinler alınarak yapılacak 100 bin örnekli bir ankete kimse göz yumamaz…)
 13. İllerde teknoloji ve tasarım dersi ile ilgili bilgilendirme toplantısının yapılması.(Bulunduğunuz bölgelerde Teknoloji ve Tasarım Dersi Formatörleri ile birlikte seminer ve kurs faaliyetleri düzenleyin, zümrelerinizi aynı salonda buluşturun, bilgilenin, bilgilendirin)
 14. Ses getirecek çalışmaların yapılması (açık alan sergi, yürüyen sergi)(Gerekli altyapı ve izinler alınabilirse Dünya’nın en büyük açık hava sergisi için şimdiden hazırlıklara başlayın…)
 15. Medyada bu konuya yer verilmesi. (Öğretmen ve öğrenci çalışmaları)
 16. Teknoloji ve tasarım ile başardıklarımız konulu başarı paylaşımı platformu oluşturma. (Yaygınlaştırma)(Bir internet portalında başarı öykülerimizin tüm il ve ilçelerin katılımı ile dijital portfolyosunu hazırlama)
 17. Çalışmaların TÜBİTAK ve Türk Patent Enstitüsünde yayınlanmasının sağlanması.(Tüm öğrencilerinizin tüm Teknoloji ve Tasarım çalışmalarını, günlüklerini bu kurumlarca sağlanan ilgili sayfalarda paylaşın, paylaştırın.)
 18. İllerde Ticaret odaları ve Sanayi İl Müdürlükleri ile iletişime geçilip inovasyon konulu bilgilendirme çalışmalarının yapılması.(Bölgenizde bulunan odalar ve diğer bakanlıklar ile iletişime geçip bölgenizde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerine yönelik İnovasyon konulu seminerler, çalıştaylar, konferanslar düzenlenmesi hususunda istekli olun, ortak olun.)
 19. Bölge kalkınma ajansları ve Üniversite AR-GE birimleri ile iletişime geçip inovasyon konulu bilgilendirme çalışmalarının yapılması.(Kalkınma Ajanslarının proje desteklerini takip edin, ajanslar ile iletişime geçip proje hazırlayın, Teknoloji ve Tasarım Dersinin özelinde projeleri destekleyin, destekletin. Ortaklı projeler yapabileceğinizden zümrelerinizin çalıştığı okullar ile ortak olarak proje çalışması yapın. Yakınınızda ki AR-GE birimlerini de aynı şekilde ortak olarak alın, fikirlerini alın, beraber çalışmalar yapın.)
 20. Okullarda inovasyon ve patent kulübü ile düş atölyelerinin kurulması.(Yalova Çalışma Grubu’nun hazırlamakta olduğu projeye destek verin, daha sonra proje metni paylaşılacak.)
 21. Teknoloji ve tasarım dersinin uygulama esasları hakkında ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine bilgi verilmesi.(Bağlı olduğunuz MEM’lere dersimizin uygulama esasları hakkında sunu hazırlayarak, sunumda bulunun. Çekinmeyin bunun kişisel portföyünüze de katkısı olacaktır.)
 22. Şimdi Düşünme Zamanı sergisi ile ilgili olarak gerekli okul iletişim ağının sağlanması.(Bölgenizde ki tüm okullar ve Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenleri ile birlikte bir ağ oluşturun, Şimdi Düşünme Zamanı 2013′e Eylül ayından itibaren hazırlanmaya başlayın. Resmi yazı v.b. beklemeden Eylül ayından itibaren yapılamayanı yapmak için kendinizi ve çevrenizi motive edin.)
 23. Sendikalara ders ile ilgili bilgilendirme yapılması ve bu konuda çalışma yapılmasının sağlanması.(Bağlı bulunduğunuz sendikalara dersimiz ile ilgili başvurularda bulunun. Sendikalarınızdan bizlerin sesini duyurmalarını isteyin. Unutmayın Teknoloji ve Tasarım memleket meselesidir.)
 24. Bakan ve milletvekillerine mail gönderilmesi(Tüm bakan ve milletvekillerine, danışmanlara, v.b. bıkmadan mail gönderin eninde sonunda içlerinden biri sesinize kulak verecektir.)
 25. Dersimi seviyorum çünkü;…. adlı çalışma yapılıp verilen cevapların toplanarak bakanlığa iletilmesi(Öğrencilerinize dersimizi neden sevdiklerine yönelik yazılar yazdırarak bunları bakanlığa iletin.)

Yorum

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”