• İç Disiplin, Demokrasi ve Özgürlük


  H. Alp BOYDAK - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu
  Emekli Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, alpboydak@yahoo.com, www.alpboydak.com


  Özgürlüğün olabilmesi için demokrasi, demokrasinin olabilmesi için de iç disiplin olması gerekir. İç disiplin derken; kurallara uymak konusunda dışarıdan uyarıya ihtiyaç duymayan kişiyi kast ediyoruz. Belki, tanım biraz daha genişletilebilir ama bu yazıda genel itibariyle kast edilen budur. İç disiplin dışarıdan baskı, zorlama, uyarmaya gerek duymadan yapılması gerekeni yapmadır, denebilir. Bu nedenle demokrasi, özgürlük ve iç disiplin birbirleriyle ilişkilidir. İç disiplini başka türlü ifade etmek gerekirse şöyle de denebilir. İç disiplin, var olan ya da kişinin koyduğu kurallara uyması, hatta uymak için arzu dolu olmasını içerir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından birisi de kurallar oluşturmak ve bu kurallar uymak olduğu için iç disiplin olmadan kolay kolay demokrasi işlemez. Bir ülkenin demokrasideki gelişmişlik seviyesi o ülkedeki iç disiplini gelişmiş insanların sayısı ile orantılıdır.
  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”