• Hümanizm ve Eğitim


  Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu
  Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
  www.ismetsahin.net


  “Felsefe saf mantık, estetik, ahlak, metafizik (Varlık bilim) ve epitemolojiden (Gerçek bilim) oluşan bir disiplindir” (Merriam Webster Online Sözlük). “Gözlemsel araçlardan ziyade çoğunlukla spekülatif araçlarla değerler ve gerçeklerle ilgili genel bir anlayış arar ve gerçek ve doğru varsaydıkları üzerine hayatı anlamlandırmaya çalışır.” Her felsefi yaklaşım kendi gerçek algısıyla hayatın ve dünyanın anlamını yorumlar. Hayat anlayışı doğrultusunda da eğitime, üretime, emeğe ve geleneğe karşı tutumunu biçimlendirir.

  Eğitim felsefeleri de köklerini değişik dünya görüşlerinden alarak gelişmiştir. Esasicilik Maddeciliğe, Daimicilik İdealizme, İlerlemecilik Pragmatizme dayanır. Hümanist eğitim anlayışı ise Hümanizmin eğitime bakışıdır.
  İlk çağlardan günümüze kadar her toplum farklı felsefi inanışları farklı zaman ve yoğunlukta yaşamıştır. Bu yazının amacı ise değişik felsefi akımlardan örneklerle yola çıkarak günümüz hümanist anlayışının teori ve pratiğini özellikle eğitim perspektifinden tanıtmaktır.
  Anahtar Kelimeler: Hümanizm, Hümanist Eğitim, Eğitim Felsefesi.


  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”