• Rekabet ve Kalkınma için İnovasyon


  Şirin Elçi
  - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Bilim Kurulu
  Technopolis Group Türkiye Direktörü
  sirin.elci@technopolis-group.com

  İnovasyon Nedir?
  Ekonomik ve toplumsal değer yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık ve yenililikler ‘inovasyon’ olarak adlandırılır.

  İnovasyon en geniş anlamıyla, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçler bütünüdür. Değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültürün ürünüdür.
  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”