• Teknoloji ve Tasarım Dersinde Günlük Ders Planı İsteyen Denetmenlere


  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerinin
  denetiminde, kimi denetmenlerin öğretmenlerimizden "Günlük Ders Planı" yapmalarını istedikleri öğretmenlerimizin "Öğretmen Kılavuz Kitabı" var onu ders planı yerine kullanıyoruz demelerine rağmen sabit fikirlilikte ısrar ederek öğretmenlerimizi zor duruma soktukları görülmüş ve bu konuda bilgilendirme yapılması gereği doğmuştur. Eğitim metodolojisi açısından, Constructivist bir programda, proje ve etkinlik tabanlı öğrenmenin söz konusu olduğu, ders kitabının olmadığı, ünite kavramının olmadığı, öğrenmenin tamamen öğrenci merkezli olduğu ve öğretmenin rehber/yönlendirici rolü üstlendiği bir derste "Günlük Ders Planı" hazırlanması mantıksız ve anlamsızdır. Bu tür program yapılarında "hedef-davranış" yerine "kazanım" olduğu ve bu kazanımların öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre süreç içerisinde gerçekleşerek değerlendirildiği bir derste, ders öğretmenine "hedef, amaç, süre yazacaksınız, günlük ders planı hazırlayacaksınız" diyebilecek bir denetmenin olsa olsa "Hüseyin Şevki Topuz"(!) olabileceğini düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 05.08.2005 tarih ve 292 sayılı kararı gereği Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge'nin 12. Maddesi 3. paragrafında açık ve net bir Türkçe ile belirtildiği üzere; "Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, oklun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır." denmektedir. Kılavuz kitapta yer alan etkinlik haricinde öğretmenlerimiz ekstra bir etkinlik planlamış ve onu uyguluyorsa bu tip etkinlikler için de "Günlük Ders Planı" formatında bir plan değil "Etkinlik Planı" formatında bir ders planı hazırlamaları gerekecektir. Konunun tartışılacak, yorumlanacak bir tarafı yoktur. Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  Yorum 5 Yorum
  1. Osman KESKİN Üyenin Avatarı
   Osman KESKİN -
   Bazı müfettişler sizinki öğretmen klavuz kitabı değil, program klavuz kitabıdır dolayısıyla günlük plan hazırlamanız gerek deselerde klavuzda etkinlik planlarının kullanılabileceği ve günlük plan hazırlanmayacağı açık olarak belirtilmiştir.
  1. ateşliiii mervee Üyenin Avatarı
   ateşliiii mervee -
   güzel tasarım günlükleri yokmu beaa ohhhh ohhhh
  1. CAN SERDAR Üyenin Avatarı
   CAN SERDAR -
   Yok. Tasarım günlüklerini kendiniz yazacaksınız.
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   acil tasarım günlüğü lazım yardım edin LÜTFEN.......
  1. Seyda Üyenin Avatarı
   Seyda -
   Günlük plan
  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”