• Değerlendirme Kriterleri

  ETKİNLİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  AÇIKLAMALAR
  Teknoloji ve tasarım dersinde yapılan öğrenci etkinliklerinin değerlendirmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.

  A. Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan ürünün değerlendirmeye alınabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:


  1. Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı (üç boyutlu), dengede durabilmeli (ürün başka bir yere taşındığında formu bozulmayacak şekilde olmalı), çoğalmaya imkân vermeli (farklı yönlerde istenildiği kadar çoğalabilmeli) ve tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır. Düzene gitmede kullanılan geometrik biçim orijinal formunu korumalı, şekil değişikliğine (biçimde bozulma) uğramamalıdır.
  2. Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalı ve sonucu bunlara benzer ürünler olan çalışmalar kabul edilmemelidir.
  3. Çalışmasının kısa bir özeti ve ortaya çıkan düzenle ilgili görüş ve önerileri içeren ayrı bir açıklamaya yer verilmelidir.
  4. Ayrıca her sınıf seviyesinde;
  • 6. Sınıf:
  Çalışma hazır birimlerden oluşmalıdır.
  a. Tekrarlayan birimler (çoğalabilir birim), hazır birimin kendisi ya da hazır birimlerin kullanılmasıyla elde edilmiş olmalıdır.
  b. Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve anlaşılabilir olmalıdır.
  • 7. sınıf
  Değişkenliği olmayan geometrik biçim(ler)den oluşmalıdır. Öğrenci diğer geometrik biçimlerde kullanmış olabilir, düzen diğer şartları taşıyorsa kabul edilebilir.
  a. Kullanılan geometrik biçim(ler) çoğalabilir birimler elde edilmiş olmalıdır.
  b. Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve düzen içindeki tekrarı anlaşılabilir olmalıdır.
  c. Öğrenciler farklı renk ve oranlarda geometrik biçimler kullanabilirler.
  • 8. Sınıf
  Değişkenliği olmayan geometrik biçim(ler)den oluşmalıdır. Öğrenci diğer geometrik biçimlerde kullanmış olabilir, düzen diğer şartları taşıyorsa kabul edilebilir.
  a. Kullanılan geometrik biçim(ler) çoğalabilir birimler elde edilmiş olmalıdır.
  b. Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve düzen içindeki tekrarı anlaşılabilir olmalıdır.
  c. Öğrenciler farklı renk ve oranlarda geometrik biçimler, çoğalabilir birimler elde etmiş olmalıdır.
  d. Düzende renk, oran ve yön kavramı açık ve anlaşılır olmalıdır.  B. Kurgu kuşağı etkinlikleri için gönderilen çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:
  1. Düşünceden çözüme kadar geçen sürecin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki merak ve hayali, bunun arkasında yatan sorun ve ihtiyacı, bulmuş olduğu çözümün ne olduğu kısaca anlatılmalıdır.
  2. Çalışmanın ilk hali, son hali vb. süreçleri ifade eden en az üç fotoğraf olmalıdır.
  3. Ürünün tanıtımı; çalışma şekli, sağladığı kolaylık vb açıklama ile ürün hakkındaki görüş ve önerilerin kısa özeti yer almalıdır.
  4. Ayrıca her sınıf seviyesinde;
  • 6. Sınıfta
  a. Ortaya çıkan çalışma başkaları tarafından anlaşılır olmalı, çizim fazla detaylandırılmamış olabilir ancak ürünü oluşturan parçaların adı, görevi ve çizilerek anlatılamayan hususlar yazılarak açıklanmış olmalıdır.
  • 7. Sınıfta
  a. Ortaya çıkan çalışma başkaları tarafından anlaşılır olmalı, ürün ve ürünü oluşturan parçalar ve birbiriyle ilişkisi açık ve detaylandırılmış olmalıdır.
  b. Çizim 6. sınıflara göre daha çok detaylandırılmalı. Çalışmanın 6. sınıfta yapılan çalışmadan farkı açıkça anlatılmış olmalıdır.
  c. Çizerek anlatılmayan hususlar yazılarak açıklanmış olabilir.
  • 8. Sınıfta
  a. Ortaya çıkan çalışma patent alma kaygısıyla çizilmiş olmalıdır. Çalışma patent almak için gerekli çizim şartlarını taşımalı. Açık ve anlaşılır nitelikte çizilmiş ve detaylandırılmış olmalıdır.


  C. Yapım kuşağı etkinlikleri için gönderilen çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir.

  • 6 ve 7. sınıf etkinlikleri için;
  1. Sorun ve ihtiyaçtan çözüme ve değerlendirmeye kadar geçen sürecin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki sorun ve ihtiyaç, çözüm, çözümün hayata geçirilmesinde yaşanan deneyim, değerlendirmeler ve öneriler kısaca anlatılmalıdır.
  2. Ürünün ortaya çıkış aşamalarını anlatan fotoğraflar; ürünün çizimi/planlaması, yapılma aşaması ve ürünün son halini/ürünün çalışma halini ifade eden en az 3 fotoğraf olmalı. Fotoğraflar ürünün elde ediliş sürecini net bir şekilde ifade etmelidir. Çalışmada ürünün kendisi, model veya maketi elde edilmiş olabilir.
  3. Ürünü tanıtan; çalışma şekli, sağladığı kolaylık vb. bilgilerin kısa bir açıklamasına yer verilmelidir.


  • 8. Sınıf etkinlikleri için;
  1. Bir ürünün pazarlanabilir hale getirme sürecinin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki sorun ve ihtiyaç, gerekçe, çözüm için öneri, çözümün hayata geçirilmesinde yaşanan deneyim, değerlendirmeler ve öneriler kısaca anlatılmalıdır.
  2. Ürünün ortaya çıkış aşamalarını anlatan fotoğraflar; hazırlanan marka, logo, slogan, yapılan ambalajın resmi ayrı ayrı yer almalı. Ayrıca ortaya çıkan son çalışmanın resmine (gerçekleştirilen çalışmada ürünün pazarlanış şeklini ifade eden son fotoğraflar) yer verilmiş olmalıdır.
  3. Ürün tanıtımı için seçilen reklamının kısa açıklaması, senaryo, varsa çekim fotoğraflarına yer verilmelidir.


  Not: Şimdi Düşünme Zamanı Sergisi Değerlendirme Kriterleri
  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”