• Kamuoyuna Duyurulur

  Milli Eğitim Bakanlığı insan kaynakları genel müdürlüğü 13.09.2012 tarihinde özür durumundan yer değişikliği yapılamayan öğretmenlerin yer değişiklikleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda başta sınıf öğretmenleri olmak üzere tüm alanlardaki öğretmenlerin teknoloji ve tasarım alanına alan değişikliği suretiyle özür durumuna bağlı olarak yer değiştirebilecekleri belirtilmiştir.


  Bu karar en başta biz teknoloji ve tasarım öğretmenlerini mağdur etmektedir. Daha 3 ay önce 20.06.2012 tarih ve 75 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2013-2014 eğitim öğretim yılında 6. sınıflarda kaldırılıp istihdam alanı daraltılan bu alana, şimdi de sırf özür grubu tayinlerinin yapılamaması nedeniyle öğretmenlerden gelen tepkileri önlemek adına, ne olursa olsun gel mantığıyla tüm alanlardan alan değişikliğine açılmıştır.

  Bir taraftan vizyon 2023 ve refah düzeyi yüksek Türkiye hedeflerini belirtip küresel alanda rekabet gücüne sahip, girişimci, yaratıcı, sorgulayan, temel yaşam becerileri gelişmiş insanlar yetiştirme ideallerinden bahsedip diğer taraftan program felsefesi bu amaca hizmet eden yegane program olan teknoloji ve tasarım programını, özel alan yeterliklerine rağmen her defasında o yıl ile sınırlı olmak şartı ile diye belirtip sonraki yıllarda tekrar eden, farklı birçok alandan norm fazlası öğretmeni bu alana atayarak ne yapmaya çalışıldığını anlamakta güçlük çekmekteyiz.

  Teknoloji ve tasarım öğretmenleri gerek yetersiz mesleki gelişim çalışmaları, gerek yetersiz fiziki şartlar, yanlış ve eksik norm hesaplamaları, program içeriklerinden bir haber okul idarecilerden kaynaklı birçok sıkıntı yaşamaktadır.

  Teknoloji tasarım ders yükü okullarda şubelerin gruplara ayrıldıktan sonra oluşan grup sayısının ders saati sayısı ile çarpılarak belirlenmesi gerekirken, şube sayısı ders saati ile çarpılarak belirlenmektedir. Bu durum eksik ve yanlış norm hesaplamasına yol açmaktadır.

  Tüm bunlara karşın bir de 6. Sınıflardan dersimizin kaldırılması hali hazırda görev yapmakta olan 14000 Teknoloji ve Tasarım Öğretmenini sabrın sınırlarını zorlamaktadır. Önümüzdeki yıl 2013-2014 eğitim öğretim döneminde zaten istihdam alanı 3/1 oranında azalacak normlara, bir de norm fazlası olacak meslektaşlarımıza ek olarak her alandan alan değiştirecek başka öğretmenlerin de eklenecek olması bizleri ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır.

  Yer değiştirme başvurusu onaylandığı halde başvuru yapacak norm bulamayan, bulduğu halde puan yarışını kaybeden öğretmenler sınıf öğretmenliği dışında farklı branşlara da sahip olup, yer değiştirmenin şartı ASLA branş değiştirmek olamaz.

  Aynı şekilde alan değişikliği bir “kariyer” meselesidir. Alan değişikliğinin sadece “özür gurubu” mağdurlarına sunulması bilimsel olmadığı gibi vicdani de olmaz.

  Bakanlık karşılaştığı her sorunu çözmede ilk olarak aklına teknoloji tasarım dersini getirmekten vazgeçmelidir. Bu tür uygulamalar ile kısa vadede sorunları çözdüğünü düşünebilir fakat uzun vadede daha karmaşık sorunlara yol açmaktadır. Ne eğitim sistemimiz ne de teknoloji ve tasarım dersi deneme tahtası değildir.

  Teknoloji ve Tasarım Dersi, felsefesi ve vizyonu ile her alandan öğretmenin atanarak girebileceği bir ders değildir.

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği

  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”