• Faaliyet Planı RSS Besleme

  yazar Yayınlanma tarihi 12-31-2013 09:01 PM

  1. Dernek kurulumu ve üye alımları yapılarak teşkilatlanma 1. aşaması tamamlanmıştır. 61 ilden etkileşim içerisinde olunan bir öğretmen ağı kurulmuş olup 2014 yılı 2. yarısından itibaren 81 ilden katılım ile ulusal ağ tasarımı tamamlanacaktır.
  2. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında öğretmenlerimizin gönüllü çalışması ile Türkiye genelinde pilot çalışması yapılan "İnovasyon ve Patent Kulübü" projesi, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yeniden ele alınmış; inovasyon ve patent kültürü yanında demokrasi ve insan hakları kültürünü de barındıran bir yapı ile revize edilmiş ve Adana ilinde Adana MEM ile ortak uygulamasına başlanmıştır. Ek olarak önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan ulusal eylem planlarında da projemizin çıktısının yer alması beklenmektedir.
  3. iTEC Projesi ile program entegrasyonunda yaygınlaştırma çalışmalarında büyük aşama kaydedilmiş. İlgili birimlere gerekli raporlamalar yapılarak iletilmiştir. 2014 yılı 2. yarısında nihai sonuç raporu tamamlanacaktır.
  4. Bakanlığa dersimiz ile ilgili raporlama ve görüş bildirme işlemleri aralıksız olarak devam etmiştir. 80 Sayılı Karar görüş raporu bakanlığa iletilmiştir. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Taslağı hakkında çalışma yapılarak bakanlığa iletilmiştir. TEOG sınav sistemi hakkında çalışma yapılarak bakanlığa iletilmiştir. İKGM'den ders normu hesaplaması hakkında resmi yazı alınarak öğretmenlerimize ulaştırılmış ve valiliklere gereği konusunda başvurular öğretmenlerimizle yapılmıştır. STK, Sendika, v.s. ile iletişime geçilerek destek çağrısı yapılmıştır.
  5. 2013 yılında Türkiye'de ilk kez bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yerel düzeyde ancak ulusal standartlarda "Şimdi Düşünme Zamanı Adana" sergisi gerçekleştirilmiş, bakanlığa raporlaması sunulmuştur. Bu yıl benzeri örneklerin başta İstanbul ili olmak üzere yapılacağı duyumlarıda sevindirici olmuştur.
  6. 450 öğretmenle bilgilendirme toplantısı Adana MEM ortaklığıyla yapılmıştır.
  7. Türkiye'nin ikinci eğitim alanındaki TEDx lisansı alınarak Adana MEM ortaklığıyla MEB Bünyesindeki ilk TEDx organize edilmekte olup 3 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.
  8. Buluşlar ve Patent Sistemi Eğitimi düzenlenmiş 250 öğretmene sertifikalı eğitim imkanı sunulmuştur.
  9. İnovasyon Türkiye Fuarı katılımı sağlanmıştır.
  10. Geleceğin Mucitleri organizasyonuna başvurular sağlanmış, finale kalan eserler içerisinde öğretmenlerimizin rehberlik yaptığı çalışmalar bulunmaktadır.
  11. Yenilikçi Öğretmenler Forumunda öğretmenlerimiz dereceye girerek yer almışlardır.
  12. Üniversitelerle işbirliği notkasında 2014 yılı ilk yarısında "Sokak Atölyesi" etkinliği İstanbul ve Ankara başta olmak üzere düzenlenmesi planlanmaktadır.
  13. İnovasyon kültürünün dar kalıplara sığdırılmaya çalışıldığı günümüzde Dünya'nın ilk çocuk inovasyon fuarının çok geniş bir yelpazede 2014 yılı 2. yarısında düzenlenmesi planlanmakta olup çalışmalara başlanmıştır.
  yazar Yayınlanma tarihi 09-17-2012 08:20 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  TVTED PROJELERİ
  1. Ulusal Teknoloji ve Tasarım Dersi Zümresinin Kurulması.(Tüm il ve ilçelerden gönüllü olarak katkı sağlayacak Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin belirlenerek ilk aşamada ulusal çapta Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri Ulusal Ağı'nın kurularak zümre anlayışının ulusal bazda yaygınlaştırılması.)
  2. İnovasyon ve Patent Kulübü ile Düş Atölyeleri'nin Kurulması.(Tüm il ve ilçelerden gönüllü olarak katkı sağlayacak Teknoloji ve Tasarım Öğretmeneleri ile okullarında kuracakları "İnovasyon ve Patent Kulübü" sosyal etkinlik kulübünün ulusal düzeyde portal üzerinden "dijital beceriler" üzerinden ağ yapısının sağlanarak "Öğrenci Kulübü" anlayışında yenilikçi bir yaklaşımla Türkiyenin her okulundan üye olunabilecek bir merkezi öğrenci kulübü oluşturulması, oluşturulan bu kulübün "Şimdi Düşünme Zamanı" sergisine kaynaklık etmesi, tüm çalışmaların "Ders Dışı Eğitim Çalışmaları" kapsamında ele alınarak öğretmenlerimize hak kazanımı sağlanması.)
  3. iTEC Projesi Teknoloji ve Tasarım Dersi Entegrasyonu'nun tamamlanması.(YEGİTEK tarafından yürütülen iTEC Projesi kapsamında öğretmenlerimizin yer alarak, ilgili projede Teknoloji ve Tasarım Dersi ile alakalı örnek senaryoların hazırlanarak iTEC Projesine Teknoloji ve Tasarım Dersinin entegre edilmesinin sağlanması.)


  İLLERDE TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ KONUSUNDA YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR

  1. Bakanlığa dersimiz ile ilgili görüşlerin her ay düzenli olarak BİMER aracılığı ile gönderilmesi.(Özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül ayları kritik önem taşımaktadır. Konunun gündemden düşmesine izin verilmemelidir. BİMER üzeri görüşler bu 3 ay içerisinde sürekli olarak gönderilmelidir.)
  2. Etkinlikler toplanıp öğretmenlere paylaşılsın.(Yaşadığınız yada çalıştığınız illerde/bölgelerde tanıdığınız zümre arkadaşlarınızla kahvaltılar düzenleyin, hafta sonları ailelerinizle birlikte pikniklere gidin, samimiyetinizi arttırın ve etkinliklerinizi paylaşın. Daha sonra toparlanan etkinlikleri çalıştığınız bölgelerde ki diğer zümre arkadaşlarınıza ulaştırın.)
  3. İllerde üniversiteler ile iletişime geçilip dersimiz ile ilgili tanıtım yapılması ve görüş alınması.(Özellikle yakınınızda ki üniversitelerin eğitim fakültelerinde ki eğitim bilimleri anabilim dalında uzmanlaşmış kişiler ile dersimiz kapsamında diyaloğa geçin fikirlerini alın, beraber çalışmalar yapın, dersinize davet edin, derslerine gidin.)
  4. Velilerin derse dair görüşlerinin bakanlığa ulaştırılması.(Velilerinizin, ailelerinizin, akrabalarınızın, v.b. dersimiz ile görüşlerini BİMER ve bakanlık üzerinden bildirmesini sağlayın, insanları bu konuda motive edin, özendirin.)
  5. Öğrencilerin derse dair görüşlerinin bakanlığa ulaştırılması. (Mezun ve okuyan öğrencilerden derse dair görüş alınması)(Özellikle mezun olmuş öğrencilerinizin yada özel durumu bulunan öğrencilerinizin dersimizin hayatlarını nasıl değiştirdiğini, hayata bakış açılarında ne gibi değişiklikler olduğunu dersimiz özelinde değerlendirmelerini ve bunları paylaşmalarını isteyin ve bunları bakanlığa ulaştırmalarına destek olun.)
  6. Diğer branş öğretmenlerin derse dair görüş bildirilmesi.(Okulunuzda yada çevrenizde sizlerle diyalog halinde olan özellikle Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenlerinden dersimiz ile ilgili görüşlerini kendi derslerine fayda noktasında paylaşmalarını sağlayın.)
  7. İl zümre raporlarının yaptırılması ve derse ait görüş bildirilmesi.(Okulunuzdan başlayarak, bölge, ilçe ve il zümrelerinde aktif rol alın, dersimiz ile alakalı raporlarda görüş bildirin, raporların kontrolünü yapın. Zümreler çalışırsa, bakanlıkda çalışır unutmayın.)
  8. İl denetmen raporlarına derse dair rapor eklenmesi.(Her sene sonu illerde hazırlanan eğitim denetmenlerinin derslerle alakalı senelik raporlarına destek verin katkıda bulunun, o raporları da kontrol edin.)
  9. Teknoloji tasarım dersi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar konulu çalışma yapılması.(6 yıldır hala yanlış yapılan uygulamaları, bu uygulamaların önlenmesi ve programın tam olarak doğru şekilde uygulanabilmesi adına bölgenizde paylaşın, anlatın, anlattırın.)
  10. Okullarda yapılan çalışmaların medyada yer almasının sağlanması.(Gerek kendi okulunuzun gerekse diğer okulların Teknoloji ve Tasarım Dersinde yaptıkları çalışmaları basında duyurun, medya ile ilişkinizi sağlam kurun. Özellikle anadoluda büyük medya şlirketlerinin temsilcilikleri haber için sinek avlar durumdalar bunu değerlendirin.)
  11. Dersi tanıtan video çalışmasının yapılması. (güzel ülke, trtokul, fark yaratanlar)(Eğitim ile ilgili programlara başvurun, dersimizi, kendinizi ve çocuklarımızın dersimizde başardıklarını anlatın. Sesinizi duyurun.)
  12. Okullarda teknoloji tasarım dersi ile ilgili anket çalışması yapılması.(Yalova Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak tüm illere ulaştırılacak bir anket çalışmamız var o anketi beklemek istemezseniz kendiniz hazırlayın. Seçim anketlerinin 20 bin örnek ile yapıldığı ve ülkeyi sarstığı bir ortamda gerekli izinler alınarak yapılacak 100 bin örnekli bir ankete kimse göz yumamaz...)
  13. İllerde teknoloji ve tasarım dersi ile ilgili bilgilendirme toplantısının yapılması.(Bulunduğunuz bölgelerde Teknoloji ve Tasarım Dersi Formatörleri ile birlikte seminer ve kurs faaliyetleri düzenleyin, zümrelerinizi aynı salonda buluşturun, bilgilenin, bilgilendirin)
  14. Ses getirecek çalışmaların yapılması (açık alan sergi, yürüyen sergi)(Gerekli altyapı ve izinler alınabilirse Dünya'nın en büyük açık hava sergisi için şimdiden hazırlıklara başlayın...)
  15. Medyada bu konuya yer verilmesi. (Öğretmen ve öğrenci çalışmaları)
  16. Teknoloji ve tasarım ile başardıklarımız konulu başarı paylaşımı platformu oluşturma. (Yaygınlaştırma)(Bir internet portalında başarı öykülerimizin tüm il ve ilçelerin katılımı ile dijital portfolyosunu hazırlama)
  17. Çalışmaların TÜBİTAK ve Türk Patent Enstitüsünde yayınlanmasının sağlanması.(Tüm öğrencilerinizin tüm Teknoloji ve Tasarım çalışmalarını, günlüklerini bu kurumlarca sağlanan ilgili sayfalarda paylaşın, paylaştırın.)
  18. İllerde Ticaret odaları ve Sanayi İl Müdürlükleri ile iletişime geçilip inovasyon konulu bilgilendirme çalışmalarının yapılması.(Bölgenizde bulunan odalar ve diğer bakanlıklar ile iletişime geçip bölgenizde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerine yönelik İnovasyon konulu seminerler, çalıştaylar, konferanslar düzenlenmesi hususunda istekli olun, ortak olun.)
  19. Bölge kalkınma ajansları ve Üniversite AR-GE birimleri ile iletişime geçip inovasyon konulu bilgilendirme çalışmalarının yapılması.(Kalkınma Ajanslarının proje desteklerini takip edin, ajanslar ile iletişime geçip proje hazırlayın, Teknoloji ve Tasarım Dersinin özelinde projeleri destekleyin, destekletin. Ortaklı projeler yapabileceğinizden zümrelerinizin çalıştığı okullar ile ortak olarak proje çalışması yapın. Yakınınızda ki AR-GE birimlerini de aynı şekilde ortak olarak alın, fikirlerini alın, beraber çalışmalar yapın.)
  20. Okullarda inovasyon ve patent kulübü ile düş atölyelerinin kurulması.(Yalova Çalışma Grubu'nun hazırlamakta olduğu projeye destek verin, daha sonra proje metni paylaşılacak.)
  21. Teknoloji ve tasarım dersinin uygulama esasları hakkında ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine bilgi verilmesi.(Bağlı olduğunuz MEM'lere dersimizin uygulama esasları hakkında sunu hazırlayarak, sunumda bulunun. Çekinmeyin bunun kişisel portföyünüze de katkısı olacaktır.)
  22. Şimdi Düşünme Zamanı sergisi ile ilgili olarak gerekli okul iletişim ağının sağlanması.(Bölgenizde ki tüm okullar ve Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenleri ile birlikte bir ağ oluşturun, Şimdi Düşünme Zamanı 2013'e Eylül ayından itibaren hazırlanmaya başlayın. Resmi yazı v.b. beklemeden Eylül ayından itibaren yapılamayanı yapmak için kendinizi ve çevrenizi motive edin.)
  23. Sendikalara ders ile ilgili bilgilendirme yapılması ve bu konuda çalışma yapılmasının sağlanması.(Bağlı bulunduğunuz sendikalara dersimiz ile ilgili başvurularda bulunun. Sendikalarınızdan bizlerin sesini duyurmalarını isteyin. Unutmayın Teknoloji ve Tasarım memleket meselesidir.)
  24. Bakan ve milletvekillerine mail gönderilmesi(Tüm bakan ve milletvekillerine, danışmanlara, v.b. bıkmadan mail gönderin eninde sonunda içlerinden biri sesinize kulak verecektir.)
  25. Dersimi seviyorum çünkü;.... adlı çalışma yapılıp verilen cevapların toplanarak bakanlığa iletilmesi(Öğrencilerinize dersimizi neden sevdiklerine yönelik yazılar yazdırarak bunları bakanlığa iletin.)


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”