• Program Değerlendirme Anketi

  Değerli Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerimiz,

  Bu anket, 2016 Nisan ayında Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında işe koşulacak olan “Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı”nın (Kazanım, İçerik, Eğitim Durumları ve Ölçme-Değerlendirme boyutlarında) değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Ankete vereceğiniz cevaplar Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin (2016) Öğretim Programına İlişkin Görüşleri” başlıklı araştırmada kullanılacak ve programın değerlendirilmesine, belirlenen eksiklerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, her bir madde için düşüncenizi en doğru yansıtan seçeneği işaretlemeniz ve anketin tüm bölümlerini eksiksiz olarak doldurmanız önemlidir. Ayrıca, anket 63 sorudan oluşmaktadır ve sorulara vereceğiniz cevaplar neticesinde elde edilen veri, bu araştırma dışında kesinlikle kullanılmayacaktır.
  Lütfen ankette yer alan soruları dikkatlice okuduktan sonra seçeneklerden size en uygun olanını, soruların karşısındaki boşlukları işaretleyerek yanıtlayınız.
  İlgi ve katkınızdan dolayı teşekkür ederiz.

  ANKET LİNKİ: https://docs.google.com/forms/d/1zG5...ewform?c=0&w=1
  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”