• Teknoloji ve Tasarım Dersi Norm Hesaplama Bakanlık Açıklaması

  16.06.2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı'na yaptığımız yazılı başvuru ile bugün okulların norm güncelleme ekranlarına dersimizin norm hesaplamasında dikkat edilecek "Uygulama Esasları" bilgilendirmesi eklendi. Öğretmenlerimizin, norm güncelleme işlemleri esnasında sorun yaşamamak adına okullarını ve yöneticilerini uyararak ilgili bakanlık açıklamasını dikkate almalarını talep etmeleri ve süreci takip etmeleri aksaklık yaşanmaması adına önemlidir. https://mebbis.meb.gov.tr/norm/nor00001.aspx adresinde yer alan açıklamaların 5. maddesinde dersimize ait norm ve ders yükü hesabının nasıl yapılacağı ile ilgili açıklama ve TTK uygulama esasları mevcuttur. İdarecilerinize lütfen gerekli telkinlerde bulunarak şube öğrenci mevcudu 25 üzerinde olan her sınıf için 20 kişiyi geçmeyen gruplar oluşturulması ve ders yükünün de bu grupların sayısının haftalık ders saati ile çarpımından elde edileceğini anlatınız, gösteriniz. Sonuç olarak; sürekli bir biçimde ifade ettiğimiz gibi Teknoloji ve Tasarım Dersi Ortaokul 7. ve 8. sınıflarda; 25'i geçen mevcutlu şubelerde 20 kişiyi geçmeyen gruplar oluşturularak okutulmak zorundadır. Dersin amaçlarına ulaşabilmesi için olmazsa olmaz gruplardaki öğrenci sayısıdır. Gruplara bölme işleminde; sınıf, yer, mekan, öğretmen olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Öncelikle ders yükü Uygulama Esaslarında ifade edildiği gibi hesaplanarak sisteme girilecek, bu güncelleme sonrasında öğretmen ve mekan temini için idare gerekli çalışmayı yapacaktır. Yani şehir efsanesi haline gelmiş olan ve bir kısım öğretmenimizinde kandığı "öğretmen yoksa ders gruplara bölünmez, atölye/işlik yoksa ders gruplara bölünmez" gibi safsatalar son bulmuştur. Tekrar hatırlatmak istiyoruz ki; öğretmenlerimiz mutlaka okullarının idarecilerini uyarmalı ve "Uygulama Esasları"na uymalarını sağlamalıdırlar. Okul idareleri tüm bunlara rağmen yinede ders yükünü eksik hesaplamakta ısrar ediyorlarsa mutlaka okul idarelerine resmi dilekçe ile başvurarak dilekçe örneklerinizi bize ulaştırınız. Saygılarımızla...

  Ek 1: Norm Modülü Ekran Görüntüsü
  Ek 2: İKGM tarafından Norm Modülü üzerinde link verilen "Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama Esasları": TTK.pdf
  Ek 3: Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Norm Güncelleme İşlemlerine Dair MEB İKGM Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı Başvurusu: 2014.10.pdf
  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”