• TVTED RSS Besleme

  yazar Yayınlanma tarihi 11-13-2013 08:25 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  İnovasyon ve Patent Kulübü(iNOPAC)
  Projesi kapsamında kulüp üyesi öğrencilere uygulanmak üzere örnek olarak hazırlanan etkinliklerimiz ektedir. İnovasyon ve Patent Kulübü kulüp danışman öğretmenlerinin ekteki dosyayı indirerek incelemeleri ve kendi okul/öğrenme/öğrenci şartlarına göre gerekli düzeltmeleri yaparak uygulamaları önerilmektedir.
  => iNOPAC.OA.KASIM.pdf

  iNOPAC, Kasım ayı etkinliklerinde 2 ayrı etkinliğe yer verilmiştir. "Türkü Türkü Tasarım" isimli etkinlik öğrencilerin inovasyon yeterliliklerini arttırmaya yönelik temel etkinlik olarak önerilirken, "Beyaz Perde" isimli etkinlik ile öğrencilerin etik bir değer olarak patent kavramını fark etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

  Öğretmenlerimiz kulüp bünyesinde yapılacak etkinlikleri değiştirebilir ve güncelleyebilirler. Aynı şekilde uygulanmasını önerdiğiniz etkinlikleriniz varsa ayrıntılı bir şekilde inopac01@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Yine Adana ilinde görev yapmakta olup, okulunda iNOPAC projesini uygulamakta gönüllü öğretmenlerimiz yaptıkları etkinlikleri video çekimi yapmamızı istemeleri halinde "Örnek Olay İncelemesi" isteğini de inopac01@gmail.com adresine hangi gün ve saatte okul ziyaretine gelinmesi isteniyorsa belirterek iletebilirler.
  yazar Yayınlanma tarihi 10-30-2013 10:57 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK Bey'in alan değişikliklerine dair açıklamalarını takip etmekteyiz. Burada yayınlanan demecinde, sırf Ankara'da 850 sınıf öğretmeninin norm fazlası olduğunu bu yüzden alan değiştiren sınıf öğretmenlerinin kendi alanlarına dönmeleri halinde norm fazlası olacaklarını ifade etmiş ve bu sebepten ötürü "Teknoloji ve Tasarım" alanındaki alan değişikliği iptallerinin "Teknoloji ve Tasarım" alanına geri dönmesi gerektiğini savunarak MEB'e de bu yönde telkinde bulunduklarını açıklamıştır. Bizler 17 Eylül 2012 tarihinde konu ile ilgili ilk açıklamamızda "alan değişikliği bir “kariyer” meselesidir. Alan değişikliğinin sadece “özür gurubu” mağdurlarına sunulması bilimsel olmadığı gibi vicdani de olmaz. Bakanlık karşılaştığı her sorunu çözmede ilk olarak aklına teknoloji tasarım dersini getirmekten vazgeçmelidir. Bu tür uygulamalar ile kısa vadede sorunları çözdüğünü düşünebilir fakat uzun vadede daha karmaşık sorunlara yol açmaktadır. Ne eğitim sistemimiz ne de teknoloji ve tasarım dersi deneme tahtası değildir." diyerek Milli Eğitim Bakanlığını eleştirmiştik. Geçen zamanda görülüyor ki bu yanlış anlayış Türk Eğitim Sen gibi güzide bir sendikamıza da sirayet etmiş. Ne hikmetse 22 Haziran 2013 tarihinde yaptığımız açıklamadan görüldüğü üzere Türk Eğitim Sen'in alanımızın ve öğretmenlerimizin sorunlarına ilgi gösterdiğini düşünerek teşekkür yazısı yayınlamıştık. Yanılmışız özür dileriz. Kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz ancak Sayın Koncuk'a açık bir çağrı yapmak istiyoruz. Ankara ilinde kaç adet Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Norm Fazlasıdır? Bu bilgiyi açıklayarak yukarıda bahsettiğimiz öneriyi tekrar yapmaya vicdanı el vermekte midir? Mahkeme kararı uygulanmadan önce Türkiye genelinde 1641 Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni "İhtiyaç Fazlası" olmuştur. Bakınız "Norm Fazlası" demiyoruz, "İhtiyaç Fazlası"... İstatistiki olarak mahkeme kararı uygulanmadan önce Türkiye Geneli norm fazlası durumuna düşen öğretmen sayımızın 4500-5000 civarı olduğunu öngörmekteyiz. Bu yıl son mezunlarını veren kaynak lisans programlarımızdan son mezunların 300 kadarı ATANAMAMIŞTIR! Alanımızda çalışan bu alana gönül vermiş her öğretmenimiz bizim öğretmenimizdir, ancak her sorunda her sıkıntıda bu alanla oynanması alışkanlığı bırakılmalıdır. Mağdur olan sınıf öğretmeni arkadaşlarımız içinde üzülüyoruz, ancak ortada bir gerçek var ki çözüm Teknoloji ve Tasarım alanında değil burada zaten alandaki öğretmenler mağdur durumda iken bu tür bir çözüm yeni sorunlar doğurmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Din Kültürü ve Rehberlik alanında öğretmen açığı çığ gibidir, Sayın Koncuk'tan MEB'e "kurslarla bu alanlara sınıf öğretmenleri kaydırılması" önerisini yapmasını ve bunu da ilan etmesini beklemeli miyiz? Bu mantık ne kadar doğrudur? Tekrar hatırlatmak isteriz ki, "alan değişikliği" bir kariyer meselesidir ve bu günlük politikalarla değil uzun vadeli hedeflerle yönetilebilecek bir konudur. Her başımız sıkıştığında sarılacağımız bir seçenek olarak görmek cehaletten öte değildir. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan ve bugün halen "norm fazlası" sorunu ile uğraşan 1000'i aşkın öğretmenimizin görmezden gelinmesine sessiz kalamadık kusurumuza bakmayın. Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu


  Öneri: Öğretim programlarımız etkinlik temelli olarak "yapılandırmacı" bir anlayış ile hazırlandığına göre ilkokullarda bu etkinlikleri 1 sınıfta 2 öğretmen pekala yaptırabilir. Eğitim sistemimizde ezberi bozmaktan bahsediyorsak sınıflarda tek öğretmen olmalı, öğretmenin disiplini, otoritesi saçmalıkları bir kenara bırakılarak, etkinliklere mentorluk yapması beklenen öğretmenlerimizin bu şekilde derse 2 öğretmen girmeleri eğitime zarar vermez aksine fayda getirir.
  yazar Yayınlanma tarihi 10-29-2013 12:30 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Kurucu Üyesi, İstanbul Koordinatörlerimizden ve Kurul üyemiz Mustafa MERT, İstanbul'da görev yapan öğretmenlerimiz Yavuz YILAN ve Yahya KARAKURT ile birlikte CNR EXPO Fuar alanında düzenlenen CeBIT Fuarı ve İnovasyon Türkiye Fuarlarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundular. Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşların sergilendiği İnovasyon Türkiye Fuarı ile CeBIT fuarı karşılaştırıldığında en yoğun ilginin CeBIT fuarına gösterildiği öğretmenlerimiz tarafından ifade edildi.
  yazar Yayınlanma tarihi 10-29-2013 12:11 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Kurucularından ve İstanbul Koordinatörlerimizden Kurul Üyemiz Mustafa MERT, İstanbul'da görev yapan öğretmenlerimizden Yavuz YILAN ile birlikte Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin çalıştayına katıldılar. 26 Ekim 2013 tarihinde İstanbul İş Sanat Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan dernek kurucumuz Mustafa MERT burada, İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, YÇD Yönetim Kurulu Başkanı Didem ÇAPA ve YÇD Yürütme Kurulu Başkanı Demet SABANCI ile görüşerek dersimiz hakkında bilgi vererek, çocuklarımız için eğitim alanında birlikte işbirliği içerisinde neler yapabileceğimize dair görüşlerimizi sundu. Büyük memnuniyetle karşılanan görüşmeler sonrasında en kısa sürede birlikte toplantı yapma kararı alındı. Bu bağlamda Marmara bölgesinde görev yapan öğretmenlerimizin Mustafa MERT öğretmenimiz ile irtibata geçmelerini ve YÇD ile ileride yapılması muhtemel ulusal etkinliklerde görev almak üzere hazır olmalarını rica ediyoruz.

  yazar Yayınlanma tarihi 10-25-2013 12:39 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  ALİ'nin Hikayesi - Prof. Dr. Nabi AVCI

  "25 sene kadar önce Nezih Erdoğan, eski bir commodore bilgisayarını çocuklar oynasın diye bana verdi. Evde o zaman 3 çocuk var, 2'si ilkokula gidiyor 1'i henüz okula başlamamış. Commodore çok basit, yani daktilodan biraz fazla olan bir alet o zamanlar. Çocuklar o zaman oynarken adlarını yazmaya çalışıyorlar bilgisayara. Büyük olan Ali, ancak büyük harfle ALİ yazamıyor. Malum ingilizcede büyük harflerde I'nın noktası olmadığı için ALİ yazılmıyor ALI oluyor hep. Her yolu denedik, shiftlere bastık, alt'lara bastık ALİ yazamadık. Bir süre sonra Can(ilkokula gitmeyen) geldi, "ben ALİ yazdım" dedi. Nasıl yazdın, baktık hakkaten yazmış. Bir daha göster nasıl yazdın bunu dedik, Can önce (.)'yı koyuyor, enter ile alt satıra geçip "ALI" yazıp kaydırarak (.)'nın altına "I" harfini denk getiriyor. Şimdi bu eğitim sisteminin bizi nasıl biçimlendirdiğinin çarpıcı bir örneği olarak hep hatırladığım bir örnek. Çünkü bize ilkokula başladığımız zamanlardan itibaren ALİ'yi nasıl yazacağımızı öğretiyorlar. Önce A, sonra L, sonra İ'nin gövdesi en son (.)'sını koyuyoruz. Eğer bir öğrenci okulda ALİ yazmaya önce (.) koyarak başlarsa o öğrencinin başına neler geleceğini hepimiz biliyoruz"

  Ocak 2013'de Sayın Bakanımıza ithafen; "Teknoloji ve Tasarım Dersinde çocuklara ALİ'nin nasıl yazılacağını öğretmiyoruz, ALİ'yi yazmak isteyenin ALİ'yi içinde bulunduğu zaman, mekan ve koşullar altında nasıl yazabileceğinin veya ifade edebileceğinin becerilerini/yetkinliklerini kazandırmaya çalışıyoruz "Biz o (.)'yı koyup, alt satıra geçip ALI yazıp yanaştıralı 7 yıl oldu" demiştik.

  Son günlerde Nabi Hocamızın istifa ettiğine dair söylentiler iyice yoğunlaştı. Bakanlığı bırakarak,bir belediye başkanlığına aday olacağı söyleniyor. Umarız ki yanlış bir bilgidir ve gerçekliği yoktur. Nabi Hoca, Bakanlığa geldiğinden beri öğretmenlerimiz bir sıcaklık bir samimiyet hissetmeye başladı. Yıllardır özlem duydukları ilgi ve alakayı, Nabi Hocanın sıcak tavırlarında buldular. Şimdi ise istifa haberleri camiada belirsizlik ve tedirginlik yaratıyor. Sistem, ekip v.s. kim ne derse desin; toplumumuzda liderin verdiği imaj kadar etkili olamaz hiçbiri.

  Biz Nabi Hocanın tavırlarıyla, sıcaklığıyla, samimiyetiyle, vizyonuyla umutlandık. "ALİ"nin hikayesini sürdürmeye çalıştık, yine de çalışacağız. Biz "ALİ"nin hikayesine Can'ın, Can'ların; afaziye mahkum edilmiş bir milletin kurtuluş mücadelesi demiştik;bu mücadele, bu hikaye yarım bırakılamaz... Milli Eğitim Bakanlığı'nda kısa sürede yıllardır özlem duyulan sıcaklık ve samimiyeti, iletişimi kuran Nabi hocamızı bırakmaya gönlümüz razı değildir.

  Milli Eğitim, her türlü görevden, her türlü makamdan, her türlü seçimden çok daha önemlidir. ALİ'nin hikayesi yarım kalmasın, Milli Eğitim camiası Nabi Hoca'sından ayrılmasın. Milli Eğitimin; toplumu 21. yüzyıl becerileri ile donatacak, 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacak yetkinliklere ulaşabilmesi için eğitim camiasını birleştirecek Nabi Hoca'sına Eskişehir'den daha fazla ihtiyacı vardır, bu unutulmamalıdır.
  yazar Yayınlanma tarihi 10-20-2013 11:00 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Basın Açıklaması

  2012 yılı Haziran ayında bir grup Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni tarafından Adana’da kurularak ulusal düzeyde hizmet veren ve 61 ilde aktif olarak çalışan derneğimiz adına, bugüne kadar geçen süreç içerisinde eğitim adına geliştirdiği proje ve çalışmalara destek ve katkı sunan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Selamet’e teşekkür ederiz.

  450 öğretmen ile birlikte düzenlenen bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürümüzün katılarak öğretmenlerimizi motive edip, her projede yanlarında olacağı ve destekleyeceğinin sözünü verdiği günden bu yana; “Türkiye'de ilk kez bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şimdi Düşünme Zamanı Adana - 2013" sergisi sürecinde; M1 Merkez AVM'de sergi hazırlığı yaparak, masa taşıyan öğretmenlerimizin yanına gelen İl Milli Eğitim Müdürü Selamet, bizlere yardım edip, 2 günlük hafta sonu program boyunca bir an olsun sergiden ayrılmayarak, sergide yer alan öğrenci ve öğretmenler ile tek tek ilgilenip, sergiye ev sahipliği yapmıştır.

  İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Selamet, aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGITEK) tarafından koordine edilen iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) projesinde Türkiye'nin ilk yerel eğitimlerini düzenlemiş, iNOPAC (Innovation and Patent Club) gibi Türkiye'nin temel eğitim düzeyindeki ilk sivil toplum kültürü yapılandırma projesine de liderlik etmiştir. TEDxTepebağED gibi Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk TEDx etkinliği lisansının alınmasına vesile olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Selamet, Türkiye'nin 2. ED (Eğitim) TEDx etkinliğinin de ev sahipliğini yapacaktır.

  Son 1 yıldır bizleri tanıyan tüm öğretmenlerimiz Adana'ya imreniyor. Onlar her ne kadar bizlerden dolayı bu başarıların geldiğini düşünselerde olay tamamen Mehmet Ali SELAMET'in bize verdiği destek ile ilgili. Selamet hocamız bizler için "Eğitimde marka kent" yaratma vizyonu bulunan bir "Eğitim Lideri"dir ve öyle olmaya da devam edecektir.

  "Geleceği Tasarla, Dünya'yı Değiştir" diyen bizim gibi hayalperestlere güç veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Selamet’e her türlü destek ve katkılarından dolayı Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz.

  Saygılarımızla...
  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu

  Sayfa 9 - Toplam 25 İlkİlk ... 789101119 ... SonSon

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”