• TVTED RSS Besleme

  yazar Yayınlanma tarihi 07-23-2014 07:13 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği'nin de yer alacağı; WICS 2014’ün 30 farklı oturumunda 1,5 Trilyon Dolarlık Akıllı Şehirler Pazarı ve Fırsatları ele alınacak. Londra merkezli EurAsia Strategies tarafından 10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Conrad İstanbul Otel’de üçüncüsü düzenlenecek olan WICS – Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’nde iki gün boyunca toplam 30 oturum gerçekleştirilecektir. Oturumlara katılacak kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dünyadaki ve Türkiye’deki akıllı şehirler gündemini, sunacakları bildiriler eşliğinde tartışacak. WICS 2014 (World Intelligent Cities Summit – Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi) 10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Conrad İstanbul Otel’de 100’ün üzerinde lider, uluslararası konuşmacının sunumları ile gerçekleştirilecektir. Bu üst düzey zirvenin programında bu sene bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, turizm, inşaat, telekomünikasyon, bilgi güvenliği, ulaşım, yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, biyoyakıtlar), atık yönetimi ve atıktan enerji, altyapı ve finans alanları 30’un üzerinde ülkeden uluslararası konuşmacıların da katılımıyla özel oturumlarla detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıntılı Bilgi: WICS 2014_BB1.pdf

  Londra merkezli EurAsia Strategies’in Genel Müdürü ve Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Fatih Aydın’a göre “Günümüzde toplumlar için daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve altyapısı güçlü şehirleri oluşturmak çok daha önem kazanmıştır. Birleşmiş Milletler’e göre 2010 ile 2050 yılları arasında şehirlerde yaşayan insan sayısı 3.6 milyardan 6.3 milyara yükselecektir. Özellikle Asya ve Afrika’daki hızlı kentleşme global olarak akıllı şehir teknolojileri pazarındaki güçlü büyümeyi de tetiklemektedir. Bu yeni teknolojilerle enerji şebekelerimizi, ulaşım sistemlerimizi, su ve atık su altyapı sistemlerimizi, binalarımızı daha modern hale getirebiliriz ve bu sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayabiliriz. Akıllı şehir konsepti yerel yöneticilerin bu alana verdikleri önemle kent yönetimlerine yeni projeler ve entegre yaklaşımlar sunmakta ve kentlerin sürdürülebilirlik hedeflerini yakalamalarını, ekonomilerine katkıda bulunmalarını ve vatandaşa sunduğu hizmetlerin kalitesinin daha da artmasını sağlamaktadır. Dünya çapında hızla gelişen yeni teknolojilerle 1,5 trilyon dolarlık akıllı şehir teknolojileri pazarı pek çok fırsatı da beraberinde getirmektedir. EurAsia Strategies olarak bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi kapsamında en önde gelen hedefimiz hızla gelişmekte olan akıllı şehirler pazarında yer alan hem yerli hem de uluslararası yatırımcıları bir araya getirmek, ülke ekonomimize katkıda bulunacak işbirliklerinin yapılmasını sağlamak ve akıllı şehirlere geçişe bu üst düzey zirve vesilesi ile destek olmaktır.’’
  yazar Yayınlanma tarihi 07-04-2014 09:20 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
  olarak, Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda "Teknoloji" odaklı bir yüksek lisans programında üyelerimizin "Tezli Yüksek Lisans" yapabilmesi için özel üniversitelerle görüşmeleri başlatmış bulunmaktayız.

  Detaylar netleştikçe üyelerimizle paylaşılacak olup, sizlerden ricamız sizlerin "Tezli Yüksek Lisans" yapmak ile ilgili öneri, istek, şart ve düşüncelerinizi bizlere iletmenizdir. Sürdürmekte olduğumuz görüşmelerde sizlere en uygun imkanlarla eğitim fırsatını yaratabilmek adına görüşleriniz çok önemlidir. Eğitim gün ve saatleri, eğitim ücreti miktarı, eğitim ücreti ödeme koşulları, eğitim yeri, özel durumlar, vb. konularda görüşlerinizi mutlaka iletiniz.

  Sürmekte olan görüşmeler ışığında üyelerimize sağlanacak "Tezli Yüksek Lisans" imkanının Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş vb. yakın bölge öğretmenlerimize geliş-gidiş bakımından daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Derslerin hafta sonları Adana-Mersin illerinden birinde olması ihtimali yüksektir. Önerilerinizi ve isteklerinizi bu konu altında yer alan yorum ekle kısmından iletebilir veya iletisim@tvted.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 06-30-2014 11:51 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  16.06.2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı'na yaptığımız yazılı başvuru ile bugün okulların norm güncelleme ekranlarına dersimizin norm hesaplamasında dikkat edilecek "Uygulama Esasları" bilgilendirmesi eklendi. Öğretmenlerimizin, norm güncelleme işlemleri esnasında sorun yaşamamak adına okullarını ve yöneticilerini uyararak ilgili bakanlık açıklamasını dikkate almalarını talep etmeleri ve süreci takip etmeleri aksaklık yaşanmaması adına önemlidir. https://mebbis.meb.gov.tr/norm/nor00001.aspx adresinde yer alan açıklamaların 5. maddesinde dersimize ait norm ve ders yükü hesabının nasıl yapılacağı ile ilgili açıklama ve TTK uygulama esasları mevcuttur. İdarecilerinize lütfen gerekli telkinlerde bulunarak şube öğrenci mevcudu 25 üzerinde olan her sınıf için 20 kişiyi geçmeyen gruplar oluşturulması ve ders yükünün de bu grupların sayısının haftalık ders saati ile çarpımından elde edileceğini anlatınız, gösteriniz. Sonuç olarak; sürekli bir biçimde ifade ettiğimiz gibi Teknoloji ve Tasarım Dersi Ortaokul 7. ve 8. sınıflarda; 25'i geçen mevcutlu şubelerde 20 kişiyi geçmeyen gruplar oluşturularak okutulmak zorundadır. Dersin amaçlarına ulaşabilmesi için olmazsa olmaz gruplardaki öğrenci sayısıdır. Gruplara bölme işleminde; sınıf, yer, mekan, öğretmen olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Öncelikle ders yükü Uygulama Esaslarında ifade edildiği gibi hesaplanarak sisteme girilecek, bu güncelleme sonrasında öğretmen ve mekan temini için idare gerekli çalışmayı yapacaktır. Yani şehir efsanesi haline gelmiş olan ve bir kısım öğretmenimizinde kandığı "öğretmen yoksa ders gruplara bölünmez, atölye/işlik yoksa ders gruplara bölünmez" gibi safsatalar son bulmuştur. Tekrar hatırlatmak istiyoruz ki; öğretmenlerimiz mutlaka okullarının idarecilerini uyarmalı ve "Uygulama Esasları"na uymalarını sağlamalıdırlar. Okul idareleri tüm bunlara rağmen yinede ders yükünü eksik hesaplamakta ısrar ediyorlarsa mutlaka okul idarelerine resmi dilekçe ile başvurarak dilekçe örneklerinizi bize ulaştırınız. Saygılarımızla...

  Ek 1: Norm Modülü Ekran Görüntüsü
  Ek 2: İKGM tarafından Norm Modülü üzerinde link verilen "Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama Esasları": TTK.pdf
  Ek 3: Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Norm Güncelleme İşlemlerine Dair MEB İKGM Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı Başvurusu: 2014.10.pdf
  yazar Yayınlanma tarihi 06-26-2014 12:36 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak kamuoyuna duyurulur;

  Okullarda Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmen normu belirlemeye esas ders yükünün nasıl hesaplanacağına dair uygulama esasları ve bakanlık emirleri son derece nettir. Teknoloji ve Tasarım Dersi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve sonrasındaki yıllarda Ortaokul 7. ve 8. Sınıflarda haftada 2 saat okutulucak olup, sınıf mevcudu 25 öğrenciyi geçen şubelerde (haftalık ders saati x oluşan grup sayısı) formülü ile ders yükü hesaplanmak zorundadır. Yani örnek vermek gerekirse; şube öğrenci sayıları ortalama 30 olan ve 7-8. sınıf toplam şube sayısı 10 olan bir okulda norm modülüne Teknoloji ve Tasarım Dersi ders yükü en az 40 saat olarak girilmek zorundadır. Okulda yer yok, öğretmen yok vb. gibi çocukça bahanelerle grupları oluşturmayan; bizim bir şube müdürü tanıdık var ders 7. sınıflarda yokmuş dedi gibi veya kademeli geçiş var ders bu sene 7 lerde sonra 8 lerde yok gibi mental yetersizliklerini simgeleyen olgular ile Teknoloji ve Tasarım Dersi norm belirlemeye esas ders yükünü eksik ve hatalı giren okul yönetimleri hakkında tek tek idari soruşturma ve yargılama yollarının kullanılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

  Ulusal bir programın amacına ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenen Uygulama Esaslarına riayet etmeyen her yöneticinin, maddi ve manevi tazminat ödenmesi ile idari yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.

  Saygılarımızla...
  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 06-25-2014 08:38 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Geçtiğimiz günlerde Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevine atanan; Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni, TVTED Koordinatörlerinden Murat BİLAL'e yeni görevinde başarılar dileriz.

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak eğitim yönetimi kademelerinde değerli kardeşimiz Murat BİLAL gibi yeniliklere açık, öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmiş, öğretmenlerimize liderlik yapacağından emin olduğumuz, kendisine bağlı bulunan personelden çok daha fazla çalışacağını iyi bildiğimiz değerlerin atanmasından memnuniyetimizi tekrar belirtmek isteriz. Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz birçok projede yer alan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve yanımızda olan ismini sayamadığımız nice arkadaşlarımızıda bir gün daha iyi yerlerde göreceğimizden kuşkumuz yoktur.

  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerimize yol gösterecek, onları dinleyecek, yaşadıkları sorunlara çözüm aramak için elinden gelen herşeyi yapacak olan Murat BİLAL kardeşimizin yeni görevini bir kez daha buradan 14 bin öğretmenimiz adına kutlar, başarılar dileriz...

  yazar Yayınlanma tarihi 06-17-2014 12:06 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk TEDx konferans süreci tamamlandı. 3 Mayıs 2014 tarihinde Adana-Seyhan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TEDxTepebağED etkinliği aynı zamanda Türkiye'nin ikinci "Eğitim" temalı TEDx konferansıydı. Eşzamanlı olarak VitaminÖğretmen portalı üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlik konuşmaları daha sonra TEDx Talks Youtube kanalından ve TED.COM üzerinden offline olarak erişime sunuldu. Prof. Dr. Ayhan AYDIN, Alp BOYDAK, Arda ÖZKAL, Didem ÇAPA, Evren ARIN, Gökhan YÜCEL, Doç. Dr. Mustafa YAVUZ, Dr. Minna HARING, Doç. Dr. Nurdan KALAYCI, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK, Dr. Özgür BOLAT ve Ufuk TARHAN gibi birbirinden değerli isimleri bir araya getiren etkinliğe 17 farklı ilden katılım gerçekleşti. Vitaminöğretmen tarafından gerçekleştirilen canlı yayını 1266 kişi takip etti.

  Etkinlik fotoğraflarına ulaşmak için: https://www.flickr.com/photos/124310813@N06/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Etkinlik konuşmalarını dinlemek için: http://www.youtube.com/playlist?list...GBlZp9f6vX6zJD adresini ziyaret ediniz.

  Not: 2015 yılı TEDx etkinliği için tarih 23.05.2015 belirlenmiştir. İlgili duyurular süreç içerisinde yapılacaktır.

  Sayfa 5 - Toplam 25 İlkİlk ... 3456715 ... SonSon

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”