RSS Feed Görüntüle

CAN SERDAR

12 YILLIK KADEMELİ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMİ

Bu Girişi Değerlendir
yazar tarih 09-22-2012 saat 11:37 AM (1994 Görüntülenme)
Meslekte 9. yılını çalışan bir Teknoloji ve Tasarım öğretmeniyim. Bu yazıda sizlere Teknoloji ve Tasarım dersinin genel bir değerlendirmesi ile yeni uygulamaya geçilecek olan 12 Yıllık Kademeli Zorunlu Eğitim kapsamında yapılacak düzenlemelerde Teknoloji ve Tasarım dersinin ne denli önemli olduğunu göz önüne koymaya çalışacağım.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı ile neler değişti?
2006-2007 yılına kadar İş Eğitimi programını İş Eğitimi dersi olarak uygulamakta idik. Öğrencilere komutlar vererek çalışmalar yaptırıyor, bireysel becerilerinin gelişmesini bekliyorduk. Ancak Yüce Türk Milleti’nin 20 yy. da yakalandığı hastalık 21 yy. da yine kendisini göstermeye devam ediyordu. Hala yetişen nesil kendini ifade edemiyor, hala üretemiyordu. Komut almaya alışan bireyin, hayatı boyunca birilerinden komut almayı beklemesi kaçınılmazdır elbette.
2006 yılından itibaren bu gidişata bir dur dendi. Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı ile birlikte zihinsel becerileri geliştirmeye ve ortaya çıkarmaya yönelik bir program ile tanıştık. Her yeniliğe gelen tepkiler gibi bu programa da büyük tepkiler gösterildi. Gösterilmemesi imkânsız idi komut almaya alıştırılmış bizlerin düşünme becerilerini aktif edecek bir programı kabullenip benimsemesi kolay olmayacaktı.
Bilişsel eğitim yönünden bakıldığında, insanımıza verilen eğitim dünyadan çok da geride değil, bazı noktalarda daha ileridedir. Nedir ki bu kalite eğitimden alınan dönütlere bakıldığında yok denecek kadar az görülmektedir. Burada şahsi tespitim ve fikrim insanımızın zihinsel düşünme becerilerinden yoksun, hayal gücünü saçmalık gören, yaratıcılığı öldürülmüş bir birey olarak hayata atılmasından kaynaklanmaktadır. Ameliyatlarda hastanın karnında makas unutan doktor da, binayı yanlış planlayan imar da, kendini ifade etmekten aciz nesiller de bunların bir sonucudur.
Peki, biz Teknoloji ve Tasarım sevdalıları neleri değiştirdik? Yetişmekte olan öğrenciler sorgulamaya, düşünmeye, eleştirel yaklaşmaya, araştırmaya, merak etmeye, hayal gücünü kullanmaya ve yaratıcı olmaya başladılar. Bu programdan önce bunları görmek mümkün değildi. Haftada 2 saat olan bu ders bu kısıtlı sürede 6-7-8. sınıflarda ve uygulanabildiği kısıtlı yerlerde bunu başardı.
TPE verilerine göre 2006’dan sonra Türkiye’de ki patent başvuruları her yıl artmakta öncesinin 2 katına yaklaşmış patent başvurularında Teknoloji ve Tasarım dersi öğrencileri var! Programın böyle bir amacı olmamasına rağmen, yaratıcılık öldürülmediğinde ve beslendiğinde kendiliğinden bunların oluştuğunu gördük.
Öğrencilerin tuttukları Tasarım Günlüklerinde, günden güne kendilerini ifade etme imkânı bulduklarını ve bunu her geçen yıl daha da geliştirdiklerini gördük, görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz…

Daha iyiye nasıl gideriz?
Öncelikle tüm bu güzelliklerin yanında tespit ettiğimiz eksiklikler de var. Programı sadece 6-7-8. sınıflarda uygulamak anlattığım bu olumlu gelişmelerin bu devrede yaşanıp bitmesine hayat boyu öğrenme içerisinde tam anlamıyla yer almamasına sebep oluyor.
Yeni 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sisteminde Teknoloji ve Tasarım Dersi gerek İlköğretim 1. Kademe okullarına gerek ise Ortaöğretim programlarına bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu çocukların hayal gücü ne kadar kabul etmesek de okullarımızda öldürülüyor en çok. O yüzden 1. kademe programlarına buna yönelik bir programın konulması elzemdir. Yine ortaöğretim programlarında Teknoloji ve Tasarım Programı desteklenmediğinde ne hayat boyu öğrenme’den ne de Vizyon 2023 hedeflerinden bahsetmemiz mümkün değildir.
Mutlak suretle programı geliştirerek Ortaöğretim’in bütün kademelerinde ve okullarında Teknoloji ve Tasarım programı devam ettirilmelidir. Üst düzey zihinsel becerilerin gelişimi İlköğretim 2. kademe de sona ermiyor, bu beceriler hayat boyu gelişme veya gerileme gösterebilirken bizlerin bunu görmezden gelme lüksü yoktur.
Yine Teknoloji ve Tasarım dersine haftalık ders saatleri arasında ayrılan süre sadece 2 saattir. Bu süreninde en azından haftada 4 saate çıkarılması ve programın buna göre revize edilmesi de görmezden gelemeyeceğimiz bir husustur. Knowledge is Power Program gibi okullarda dünya buna haftada 6 saat ayırıyorsa bu mücadele de biz de en azından 4 saatimizi ayırabilmeliyiz.
FATİH projesi kapsamında Teknoloji ve Tasarım Programı revize edilerek bu projeye de bütünleşme sağlanabilecek şekilde düzenlenmelidir.
Sınav sistemleri, dershaneler, v.s. tartışmalarının doruk noktasına ulaştığı günlerde ezberleyen ve ezberleten anlayışlara karşı, ezberi bozabilmenin yolu yine Teknoloji ve Tasarım programından geçmektedir. Mevcut programlar içerisinde Sağ beyin’e yönelik çalışan en net programdır Teknoloji ve Tasarım. O halde yine Teknoloji ve Tasarım dersi programının etkinliğini ve eğitim sistemi içerisinde ki yerini ne kadar arttırırsak o derecede bu ezber bozulacaktır.
Dünyada İnovasyon kavramını ve uygulamalarını içerisinde barında İlköğretim programı olarak tek olan Teknoloji ve Tasarım programı, yine daha iyiyi arayışımızda içerisinde ki İnovasyon olgusunu daha da arttırarak geliştirerek ders saati arttırılarak ve öğrenciyi dört duvar arasından kurtararak yeni sistemde zorunlu eğitimin her kademesinde yer almalıdır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri, hizmetiçi eğitimden geçirilerek Formatör eğitimleri hızla verilmeli, yerel bölgelerde bu yetiştirilecek Formatör Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri mahalli hizmetiçi eğitim kursları ile mahallinde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerine gerekli eğitimleri verebilmelidir.
İllerimizde Teknoloji ve Tasarım Merkezleri oluşturulmalı, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri buralarda görevlendirilmeli, okul saatlerinden sonra araştırma yapmak isteyen, v.s. öğrencilere etkin şekilde kullandırılması sağlanmalıdır. Bu merkezler İllerimizin inovasyon merkezleri olabilmelidir.
Patent ve inovasyon olguları 1. kademeden itibaren fark ettirilmeye başlanmalı ve özellikle Patent olgusu “Değerler Eğitimi” içerisinde etkin olarak var olmalıdır.
Zihinsel düşünme becerilerine yönelik çalışmalar, Ders Dışı Eğitim çalışmaları kapsamında da yer almalı ve etkin olarak kullanılmalıdır. Yine bu bağlamda dersimiz öğretmenlerinin satranç eğitimini etkin olarak kullanmasında büyük fayda olacaktır.
Bu yazının hangi renk ile yazıldığını sorduğumuz bireylerin yanıtlarının, “siyah” yada “beyaz” – “doğru” yada “yanlış” olduğunu tartışan bir toplumdan “siyah” ile “beyaz” arasında ki sonsuz gri tonunu sorgulayan bir toplum olarak Dünya’da yerimizi alacağımız günler de gelecektir. “ya – ya da” dünyasından “hem – hem de” dünyasına geçişteyiz, Teknoloji ve Tasarım Programı hak ettiği değeri ve önemi gördükçe bu geçiş ve Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmamızda ki başarı oranımız artacaktır.
Hayat çocuklarımızın karşısına “çoktan seçmeli soru(N)lar” çıkarmayacak, bunu anladığımız ve anlatabildiğimiz tek yer Teknoloji ve Tasarım Dersidir. Lütfen bu derse ve ülkemizde ki en net constructivist programa gereken değeri ve önemi gösterin, 12 Yıllık Kademeli Zorunlu Eğitim sisteminde olması gereken yere ve öneme taşıyın. Saygılarımla…

Yorum

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”