RSS Feed Görüntüle

Tüm Blog Girişleri

 1. Daha yeni başlıyor…

  Bugün içerisinde Talim ve Terbiye Kurulu, yeni haftalık ders saati çizelgelerini açıklayacak yüksek ihtimalle. Geçen hafta piyasaya sızdırılan çizelge aynen mi çıkacak yoksa değişiklikler mi olacak bunun yanıtını ancak resmi çizelgeyi görünce verebileceğiz. Geçen hafta boyunca binlerce Teknoloji ve Tasarım Öğretmeninden duyarlılık gösterenler MEB ve TTKB’ye sesini duyarmaya çalıştı, çalışıyor. Piyasaya düşen çizelgede Teknoloji ve Tasarım Dersi, ...
 2. 12 YILLIK KADEMELİ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMİ

  Meslekte 9. yılını çalışan bir Teknoloji ve Tasarım öğretmeniyim. Bu yazıda sizlere Teknoloji ve Tasarım dersinin genel bir değerlendirmesi ile yeni uygulamaya geçilecek olan 12 Yıllık Kademeli Zorunlu Eğitim kapsamında yapılacak düzenlemelerde Teknoloji ve Tasarım dersinin ne denli önemli olduğunu göz önüne koymaya çalışacağım.
  Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı ile neler değişti?
  2006-2007 yılına kadar İş Eğitimi programını İş Eğitimi dersi olarak uygulamakta idik. ...
 3. Teknoloji ve Tasarım Dersi Performans Güçlendirme Sistemi

  12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM MODELİNDE “TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ” KAPSAMINDA
  PERFORMANS GÜÇLENDİRME SİSTEMİ
  “Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
  Socrates”
  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi ...
 4. Geleceğe umutla baktıranlar

  Aşağıda şu an Lise’de okuyan ve bu yıl 11. sınıfa geçen iki öğrencimizin yazdığı yazıları okuyacaksınız. Teknoloji ve Tasarım Programının bu ülkede neleri değiştirdiğini ve değiştirebileceğini gördükçe gurur duyuyorum dersimizle. Bilgi yüklemedik, ezberletmedik…. Fark ettirdik, merak ettirdik, sorgulattık,yaratıcılıklarını ortaya çıkardık… Yola çıkarken “kendini ifade etmekten aciz bir toplum“un yakalandığı hastalığı yani “Afazi“yi yeneceğiz demiştik. Değişimlere kapalı deve kuşlarına ...
 5. Psikotik Obsesyon: Bir Türkiye Gerçeği

  Obsesyon, en basit tanımı ile “sabit fikirlilik” olarak tanımlayabileceğimiz bir tür akıl hastalığıdır. Belirli bir şekilde davranmak, konuşmak veya düşünmek zorunluluğunda olma durumu hakimdir bu tür hastalarda. Saplantılı bir yapı ile karşı karşıya gelirsiniz bu hastaları incelediğinizde. Ancak Obsesyon hastalığı “nörotik” bir akıl hastalığıdır “psikotik” değildir. Nörotik hastalıklarda kişilerin kavrama yeteneği mevcuttur. Psikotik hastalıklarda ise kişilerin kavrama yetenekleri mevcut ...

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”