• TVTED RSS Besleme

  yazar Yayınlanma tarihi 08-28-2014 08:35 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi, 26/08/2014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yönerge ve eklerini sitemizden indirerek inceleyebilirsiniz. Çocuk Kulüplerinin kuruluşu, okul kayıtları ile birlikte yapılacağından özellikle okul öncesi ve ilkokul müdürlüklerinin yönergeyi acilen incelemesinde fayda olduğu düşünülmektedir.

  Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullara devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullara devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar bünyesinde kurulan çocuk kulüplerinin kuruluş, yönetim, eğitim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır.

  İndirmek için tıklayınız ---> Cocuk.Kulupleri.rar
  yazar Yayınlanma tarihi 08-27-2014 09:03 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak, üyelerimizden ve öğretmenlerimizden gelen yoğun sorulara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Teknoloji ve Tasarım Dersinin nasıl uygulanacağına yönelik yaptığımız görüşmede tarafımıza iletilen durum şöyledir;


  • BTYK çerçevesinde MEB ile TÜBİTAK arasında yapılan protokol gereği Teknoloji ve Tasarım Dersi 7-8 Öğretim Programı; TÜBİTAK tarafından hazırlanmaktadır.
  • Program TÜBİTAK tarafından hazırlanarak bakanlığa iletildikten sonra; Talim ve Terbiye Kurulu onayına sunulacak olup, onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mevcut durum itibari ile; güncellenmekte olan program yayınlanana kadar mevcut öğretim programı uygulanacaktır.
  • 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 8. sınıflarda mevcut programda yer alan kazanımlar ve bunlara yönelik etkinlikler aynen uygulanacaktır.
  • 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 7. sınıflarda okuyacak öğrenciler daha önce programın temelini oluşturan 6. sınıf kazanımları ve bunlara yönelik etkinlikleri almadıklarından dolayı ders planlamalarında; mevcut programda yer alan 6. sınıf grup etkinlikleri ile 7. sınıf etkinliklerine birlikte yer verilmesi uygun olacaktır.

  TÜBİTAK tarafından üzerinde çalışılan Teknoloji ve Tasarım Dersi 7-8. Sınıflar Öğretim Programı tamamlanıp, onaylanması ve akabinde yayınlanmasına kadar dersimizin okullarda nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Saygılarımızla...
  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 08-14-2014 10:46 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI'nın 4 Ağustos 2014 tarihinde Adana'yı ziyaretinde kendisi ile 2 saatlik bir toplantıda bir araya gelerek; öğretmenlerimizin ve dersimizin yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerilerimizi kendisine sunma fırsatı bulduk. Toplantıda; Teknoloji ve Tasarım Dersi'nin tarihi gelişimi, 2012 yılında 12 Yıllık Zorunlu Eğitim uygulamaları paralelinde 6. sınıflardan kaldırılması ve sonrasında oluşan norm sorunları ile 21. yüzyıl becerileri temelinde işlenen bir programın 5-6. sınıflarda muhakkak olması gerekliliği yönünde fikirlerimizi ilettik. Bakanlığın genel politikaları hakkındaki görüşlerimizi de dinleyerek not alan Sayın Bakanımız ve danışmanları Fatih DUT - Enes KARAMAN Beylerin olumlu, sıcak ve fikirlere saygılı tutumları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Alana yönelik sorunların çözümü için konuyu gündemde tutmaya ve sorun/çözüm önerisi şeklinde fikirlerimizi iletmeye 14 bin öğretmenimizi davet ediyoruz. Sayın Bakanımızın ve danışmanlarının birinci ağızdan konuya yönelik farkındalığı sağlanmış durumdadır. Çözüm istiyorsak öğretmenlerimiz görüşlerini bakanımıza iletmeye devam etmek zorunluluğundadır. Ek olarak Sayın Bakanımıza FATİH Projesinin amacına ulaşabilmesi için öğretmen yeterliklerini gözeten uygulamaların önemsenmesi gerektiği bunun örneğinin de iTEC Projesi ile sağlandığını ve bakanlığımızın bu projeyi önemseyerek sahiplenmesi gerektiğini belirttik. Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu


  yazar Yayınlanma tarihi 07-23-2014 06:13 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği'nin de yer alacağı; WICS 2014’ün 30 farklı oturumunda 1,5 Trilyon Dolarlık Akıllı Şehirler Pazarı ve Fırsatları ele alınacak. Londra merkezli EurAsia Strategies tarafından 10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Conrad İstanbul Otel’de üçüncüsü düzenlenecek olan WICS – Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’nde iki gün boyunca toplam 30 oturum gerçekleştirilecektir. Oturumlara katılacak kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dünyadaki ve Türkiye’deki akıllı şehirler gündemini, sunacakları bildiriler eşliğinde tartışacak. WICS 2014 (World Intelligent Cities Summit – Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi) 10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Conrad İstanbul Otel’de 100’ün üzerinde lider, uluslararası konuşmacının sunumları ile gerçekleştirilecektir. Bu üst düzey zirvenin programında bu sene bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, turizm, inşaat, telekomünikasyon, bilgi güvenliği, ulaşım, yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, biyoyakıtlar), atık yönetimi ve atıktan enerji, altyapı ve finans alanları 30’un üzerinde ülkeden uluslararası konuşmacıların da katılımıyla özel oturumlarla detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıntılı Bilgi: WICS 2014_BB1.pdf

  Londra merkezli EurAsia Strategies’in Genel Müdürü ve Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Fatih Aydın’a göre “Günümüzde toplumlar için daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve altyapısı güçlü şehirleri oluşturmak çok daha önem kazanmıştır. Birleşmiş Milletler’e göre 2010 ile 2050 yılları arasında şehirlerde yaşayan insan sayısı 3.6 milyardan 6.3 milyara yükselecektir. Özellikle Asya ve Afrika’daki hızlı kentleşme global olarak akıllı şehir teknolojileri pazarındaki güçlü büyümeyi de tetiklemektedir. Bu yeni teknolojilerle enerji şebekelerimizi, ulaşım sistemlerimizi, su ve atık su altyapı sistemlerimizi, binalarımızı daha modern hale getirebiliriz ve bu sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayabiliriz. Akıllı şehir konsepti yerel yöneticilerin bu alana verdikleri önemle kent yönetimlerine yeni projeler ve entegre yaklaşımlar sunmakta ve kentlerin sürdürülebilirlik hedeflerini yakalamalarını, ekonomilerine katkıda bulunmalarını ve vatandaşa sunduğu hizmetlerin kalitesinin daha da artmasını sağlamaktadır. Dünya çapında hızla gelişen yeni teknolojilerle 1,5 trilyon dolarlık akıllı şehir teknolojileri pazarı pek çok fırsatı da beraberinde getirmektedir. EurAsia Strategies olarak bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi kapsamında en önde gelen hedefimiz hızla gelişmekte olan akıllı şehirler pazarında yer alan hem yerli hem de uluslararası yatırımcıları bir araya getirmek, ülke ekonomimize katkıda bulunacak işbirliklerinin yapılmasını sağlamak ve akıllı şehirlere geçişe bu üst düzey zirve vesilesi ile destek olmaktır.’’
  yazar Yayınlanma tarihi 07-04-2014 08:20 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
  olarak, Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda "Teknoloji" odaklı bir yüksek lisans programında üyelerimizin "Tezli Yüksek Lisans" yapabilmesi için özel üniversitelerle görüşmeleri başlatmış bulunmaktayız.

  Detaylar netleştikçe üyelerimizle paylaşılacak olup, sizlerden ricamız sizlerin "Tezli Yüksek Lisans" yapmak ile ilgili öneri, istek, şart ve düşüncelerinizi bizlere iletmenizdir. Sürdürmekte olduğumuz görüşmelerde sizlere en uygun imkanlarla eğitim fırsatını yaratabilmek adına görüşleriniz çok önemlidir. Eğitim gün ve saatleri, eğitim ücreti miktarı, eğitim ücreti ödeme koşulları, eğitim yeri, özel durumlar, vb. konularda görüşlerinizi mutlaka iletiniz.

  Sürmekte olan görüşmeler ışığında üyelerimize sağlanacak "Tezli Yüksek Lisans" imkanının Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş vb. yakın bölge öğretmenlerimize geliş-gidiş bakımından daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Derslerin hafta sonları Adana-Mersin illerinden birinde olması ihtimali yüksektir. Önerilerinizi ve isteklerinizi bu konu altında yer alan yorum ekle kısmından iletebilir veya iletisim@tvted.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 06-30-2014 10:51 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  16.06.2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı'na yaptığımız yazılı başvuru ile bugün okulların norm güncelleme ekranlarına dersimizin norm hesaplamasında dikkat edilecek "Uygulama Esasları" bilgilendirmesi eklendi. Öğretmenlerimizin, norm güncelleme işlemleri esnasında sorun yaşamamak adına okullarını ve yöneticilerini uyararak ilgili bakanlık açıklamasını dikkate almalarını talep etmeleri ve süreci takip etmeleri aksaklık yaşanmaması adına önemlidir. https://mebbis.meb.gov.tr/norm/nor00001.aspx adresinde yer alan açıklamaların 5. maddesinde dersimize ait norm ve ders yükü hesabının nasıl yapılacağı ile ilgili açıklama ve TTK uygulama esasları mevcuttur. İdarecilerinize lütfen gerekli telkinlerde bulunarak şube öğrenci mevcudu 25 üzerinde olan her sınıf için 20 kişiyi geçmeyen gruplar oluşturulması ve ders yükünün de bu grupların sayısının haftalık ders saati ile çarpımından elde edileceğini anlatınız, gösteriniz. Sonuç olarak; sürekli bir biçimde ifade ettiğimiz gibi Teknoloji ve Tasarım Dersi Ortaokul 7. ve 8. sınıflarda; 25'i geçen mevcutlu şubelerde 20 kişiyi geçmeyen gruplar oluşturularak okutulmak zorundadır. Dersin amaçlarına ulaşabilmesi için olmazsa olmaz gruplardaki öğrenci sayısıdır. Gruplara bölme işleminde; sınıf, yer, mekan, öğretmen olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Öncelikle ders yükü Uygulama Esaslarında ifade edildiği gibi hesaplanarak sisteme girilecek, bu güncelleme sonrasında öğretmen ve mekan temini için idare gerekli çalışmayı yapacaktır. Yani şehir efsanesi haline gelmiş olan ve bir kısım öğretmenimizinde kandığı "öğretmen yoksa ders gruplara bölünmez, atölye/işlik yoksa ders gruplara bölünmez" gibi safsatalar son bulmuştur. Tekrar hatırlatmak istiyoruz ki; öğretmenlerimiz mutlaka okullarının idarecilerini uyarmalı ve "Uygulama Esasları"na uymalarını sağlamalıdırlar. Okul idareleri tüm bunlara rağmen yinede ders yükünü eksik hesaplamakta ısrar ediyorlarsa mutlaka okul idarelerine resmi dilekçe ile başvurarak dilekçe örneklerinizi bize ulaştırınız. Saygılarımızla...

  Ek 1: Norm Modülü Ekran Görüntüsü
  Ek 2: İKGM tarafından Norm Modülü üzerinde link verilen "Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama Esasları": TTK.pdf
  Ek 3: Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Norm Güncelleme İşlemlerine Dair MEB İKGM Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı Başvurusu: 2014.10.pdf

  Sayfa 1 - Toplam 22 12311 ... SonSon

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”